Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut tänään tiistiana asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta lähtien.

Metsästys on yksi osa susikannan hoitosuunnitelmaa, jonka tavoitteena on turvata elinvoimainen susikanta ja samalla vastata susialueilla asuvien ihmisten tarpeisiin.

Ministeri Jari Lepän mukaan tavoitteena on säädellä susikannan kasvua, ehkäistä vahinkoja ja edistää suden hyväksyvyyttä.

Kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus. Kiintiö on 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella.

Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin. Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia.

Susi on EU:n luontodirektiivin mukaan Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella tiukasti suojeltu laji. Maa- ja metsätalousministerion mukaan suojelusta voidaan kuitenkin poiketa, jos metsästykselle asetetaan selkeä tavoite ja osoitetaan, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää metsästystä kuitenkin ennenaikaisena, koska riskinä on, että susikanta romahtaa metsästyksen takia.

Suomessa 28 laumaa

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomessa oli tämän vuoden maaliskuussa 28 susilaumaa. Susilaumojen lisäksi maaliskuussa oli 20 reviirin merkannutta susiparia. Kyseessä on Suomen suurin susikanta sataan vuoteen.

Suden pennut syntyvät huhti–toukokuussa, joten kanta on loppuvuodesta huomattavasti suurempi kuin maaliskuussa. Luken ennustemallin mukaan Suomessa on tällä hetkellä 90 prosentin todennäköisyydellä 36–51 susilaumaa.

Kuva: Mas3cf, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons