Hallituksen esityksen mukaan kansallispuisto perustetaan Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle, joka kuuluu suurelta osin Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston Aatsinki-Onkamon alueeseen, joka suojeltiin jo vuonna 2017.

Alueen osat Kaunisharju ja Onkamojärvi kuuluvat Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelman kohteisiin ja Aatsinginhaudan suot valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan.

Kansallispuistoon otetaan Metsähallituksen Metsätalous Oy:n esityksestä 18 hehtaarin alue Könkäänmaalla. Aluetta ei ole nykyisellään suojeltu eikä se sisälly Aatsinki-Onkamon Natura 2000 -alueeseen tai valtakunnallisiin suojeluohjelmiin.

Kansallispuistoksi esitettävä alue on jo tällä hetkellä verraten suosittu retkeily- ja luontovirkistyskohde. Vuonna 2019 Sallan matkailualueelle tehtiin lähes 90 000 käyntiä, joista noin 57 000 kohdistui Sallatunturin luonnonsuojelualueelle.

Alueella on luonnon virkistyskäyttöä ja matkailijoita palvelevia reittejä ja rakenteita, jotka painottuvat Kaunisharjun alueelle. Lisäksi luonnonsuojelualueella on kaksi Metsähallituksen luvanvaraista moottorikelkkauraa.

Kansallispuistoksi esitettävällä alueella ei harjoiteta metsätaloutta. Valtaosan alueesta kattavalla Sallatunturin luonnonsuojelualueella ovat voimassa luonnonsuojelulain mukaiset rauhoitussäännökset. Kansallispuistorajaukseen sisällytettävä 18 hehtaarin alue Könkäänmaalla on Metsähallituksen liiketoiminnan taseessa, mutta siellä ei tällä hetkellä harjoiteta metsätaloutta.

Sallan kunta sijaitsee alueella, jossa kuntalaisilla on vapaa metsästysoikeus valtion mailla. Kuntalaisten metsästysoikeuteen puiston perustamisella ei ole vaikutusta, sillä esimerkiksi hirvenmetsästysoikeus säilyy pääosassa aluetta.

Ulkopaikkakuntalaiset eivät sen sijaan saa jatkossa alueelle pienriistalupia ja heidän osaltaan päättyy myös hirvenmetsästysoikeus kansallispuiston alueella.

Kalastus on alueella jatkossakin sallittua, mutta yleiskalastusoikeuksien mukaisesti yhdellä vavalla ja vieheellä.

Retkeilyä ja muuta virkistyskäyttöä kansallispuistossa on tarkoitus säädellä suurin piirtein samalla tavalla kuin nykyisellä Sallatunturin luonnonsuojelualueella.

Kävijöiden oikeudet ja rajoitukset muun muassa alueella liikkumiseen, leiriytymiseen sekä tulentekoon on tarkoitus määritellä tarkemmin myöhemmin laadittavissa kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja viimekädessä järjestyssäännössä.

Liikkumista on tarkoitus ohjata erityisesti matkailukeskuksen läheisyyteen, mutta myös syrjävyöhykkeellä liikkuminen olisi kansallispuistossa sallittua.

Hallituksen esityksen mukaan laki Sallan kansallispuistosta tulee voimaan joulukuun alussa. Se edellyttää tosin vielä yhtä valtioneuvoston istuntoa ja allekirjoitusta presidentti Sauli Niinistöltä.

Jouni Laaksonen ennakoi Sallan kansallipuiston perustamista Erän numerossa 1/2021 artikkelissa ”Sallatunturiin mahtuu enemmän retkeilijöitä” (juttu avautuu tilaajatunnuksilla)