Bioblitz-tapahtumassa lajiasiantuntijat ja -harrastajat viettivät Riisitunturin alueella 24 tuntia. Tapahtuman tavoitteena oli kerätämahdollisimman suuri määrä lajihavaintoja.

Riisitunturin Bioblitzissä kolmisenkymmentä lajituntijaa sai vuorokauden aikana kokoon 759 lajihavaintoa.

Eniten havaintoja kertyi sammalista, joita löytyi 165 erilaista. Hyönteisiä löydettiin 163 lajia, putkilokasveja 154.

Havaintoja kerättiin myös sienistä, jäkälistä, linnuista, hämähäkkieläimistä, matelijoista, nilviäisistä, nisäkkäistä ja sammakkoeläimistä.

Metsähallituksen suojelubiologin Tiina Laitisen mukaan  alueelta tunnettiin aiemmin 710 lajia, joten maratonissa tieto lisääntyi. Uusia lajeja olisi voinut silti kertyä vielä enemmän, sillä nyt asiantuntijoiden joukosta puuttuivat hämähäkkeihin erikoistuneet henkilöt.

Lajikartoitusmaratonissa löytyi myös yksi tieteelle uusi sienilaji, lahokkaiden sukuun kuuluva helttasieni.

Bioblitzin osallistujat löysivät myös yhdeksän hyönteis- ja sammallajia, joista ei ole aiempia havaintoja Koillismaan eliömaakunnan alueelta.

Lakialueita kannattaa varoa

Havaituista lajeista yksikään ei kuulunut äärimmäisen uhanalaisiin lajeihin, mutta kolme lajeista oli erittäin uhanalaisia. Vaarantuneita lajeja löydettiin 20 ja silmällä pidettäviä 37 kappaletta.

Metsähallituksen mukaan retkeilijöiden oliisi hyvä tiedostaa, että Riisitunturilla ja muualla Koillismaan vaaroilla kasvaa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti uhanalaisia tai harvinaisia kasveja.

Merkityillä reiteillä pysyminen on tärkeää erityisesti vaarojen lakialueilla.