Vanhojen aarniometsien asukkaaksi mielletty kanahaukka on saanut tuntea ankaraa petovihaa pyrstösulissaan.

Valtion maksamista petolintujen tapporahoista luovuttiin vuonna 1963, mutta silti kanahaukkoja lahdattiin tuhansia vuosittain, kunnes laji rauhoitettiin petolinnuista viimeisenä vuonna 1982.

Vaino jatkui rauhoituksen jälkeenkin, ja vain siksi, että kanahaukan ravintoon kuuluu monia metsästäjienkin havittelemia riistaeläimiä.

Suomen kanahaukkakannaksi arvioidaan noin 4 300 paria, uhanalaisuusarvioinneissa se on luokiteltu silmälläpidettäväksi jatkuneen vähenemisen vuoksi

Petteri Hautamaan artikkeli ”Hyödyllinen kaupunkipetolintu” on Erän numerossa 8/2021 (juttu avautuu tilaajatunnuksilla)