Saimaan Pihlajavedeltä löytyi ankkuroituun kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti 2.7, kertoo Metsähallituksen luontopalvelut. Norppien suojaksi säädetyn verkkokalastuskiellon päättymisestä ehti kulua vain kaksi päivää ennen kuuttikuolemaa. Kyseessä on ensimmäinen viranomaisten tietoon tullut saimaannorpan verkkokuolema tänä kesänä ja toinen tänä vuonna.

WWF muistuttaa, että kaikki kalaverkot ovat norpalle vaaraksi ja että Saimaalla on mahdollista kalastaa myös norppaturvallisesti.

Norppaturvallisen kalastamisen kannalla on myös maa- ja metsästalousministeriö, joka julkaisi verkkosivutollaan ohjeet norppavesille sopivaan kalastukseen.

Saimaannorpan suojelemiseksi on säädetty joukko kalastusrajoituksia. Saimaalla seurataan tarkasti, mille alueille norpat levittäytyvät ja pesivät.

Tiedon perusteella on säädetty kalastusrajoitusalue, joka löytyy kalastusrajoitus.fi –palvelusta ja pdf-muodossa maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Järvimaisema

Täysin norppaturvallista verkkoa ei ole

– Tämä tapaus on jälleen yksi todella ikävä muistutus siitä, että jokainen kalaverkko on norpalle vaarallinen. Tapaus osoittaa, että myöskään ankkurointi ei tee verkosta norppaturvallista, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

Voimassa oleva asetus edellyttää verkon tai verkkojadan ankkuroimista molemmista päistä. Asetuksen taustalla olevan maa- ja metsätalousministeriön Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportissa ankkurointia ei esitetä pyydysten kehittämiseen liittyvänä toimenpiteenä, vaan tutkimuksellinen tavoite on selvittää verkon ankkuroinnin ja painojen merkitys sivusaaliskuolleisuuden vähentämisessä.

Verkkojen ankkuroinnin tehosta saimaannorppien pyydyskuolemien vähentämisessä ei ole tutkimuksellista näyttöä, WWF huomauttaa.

Vuosina 2016–2020 puolet havaitusta saimaannorpan verkkokuolleisuudesta tapahtui nimenomaan heinäkuussa. WWF on vaatinut, että verkkokiellon tulisi koskea myös heinäkuuta.

Kalastusohjeet norppavesille:

  • Verkkokalastus on täysin kiellettyä 15.4.–30.6. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkot, joiden käyttö on kielletty 15.4.–20.6.
  • Riimuverkkojen ja muiden vahvalankaisten verkkojen käyttö on kiellettyä ympärivuoden.
  • Verkot on tästä vuodesta alkaen aina ankkuroitava pohjaan joko verkon tai verkkojadan molemmista päistä.
  • Katiskan tai merran nielu ei saa olla leveydeltään tai edes venytettynä yli 15 senttimetriä.
  • Pitkäsiiman käyttö on aina kiellettyä, samoin kuin muun koukkupyydyksen, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa.

Pienemmät kuutit jäävät helpommin kiinni verkkoihin kuin isommat ja siksi verkkokalastus on heinäkuussa vaarallista kuuteille. Norppavesillä kannattaa siis heinäkuussa kalastaa verkoilla vain harkiten ja aina rajoituksia noudattaen. Verkkoja ei myöskään pidä jättää pitkäksi aikaa veteen vaan pyyntiajat on hyvä pitää lyhyinä.

Lähde: mmm.fi