Tilannetta tarkkaillaan nyt myös muissa vesistöissä. Lupamyyntiä ei ole samasta syystä vielä koskaan aikaisemmin keskeytetty Metsähallituksen kohteilla.

Lupamyynti keskeytetään perjantaista 2. heinäkuuta alkaen Viitasaaren Keihärinkoskella ja Kolima-Keiteleen koskireitillä sekä Heinäveden Karvionkoskella ja Kotalan koskilla Virroilla.

Lupamyynti aloitetaan jälleen, kun vedet viilenevät. Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran keskiviikkona 14. heinäkuuta.

Kaikki mainitut kalastuskohteet ovat vaelluskalavesiä, joissa kalastajien pääasiallisena saalislajina on taimen. Koskien vedet ovat lämmenneet 21 asteeseen, osassa jopa 22 asteeseen. Lisäksi tulevaksi viikoksi on luvattu hellettä, joten vedet lämpenevät entisestään.

”Kun kalastaja vapauttaa rauhoitetun kalan, sen selviytyminen väsytyksen jälkeen on äärettömän epävarmaa lämpimässä vedessä. Kaloille aiheutuu pyynnistä ylivoimainen stressi”, ylitarkastaja Mika Laakkonen Metsähallituksesta sanoo.

Rauhoitettuja kaloja ovat esimerkiksi alamittaiset tai rasvaevälliset taimenet.

Aiemmin hankitut luvat voi siirtää

Vaikka lupamyynti keskeytetään, jo ostettujen lupia ei peruta. Metsähallituksella ei ole mahdollista yksipuolisesti peruuttaa jo maksettuja lupia ilman luvanhaltijan suostumusta. Kalastajat voivat kuitenkin siirtää lupia myöhäisempään ajankohtaan. Siirrosta ei peritä erillistä maksua ja siirto on tehtävä ennen kalastusluvan kalastusajan alkamista.

Myös muiden vaelluskalavesistöjen virtapaikoissa vesien lämpötilat ovat paikoin korkealla tasolla. Lohikalojen kalastusta suositellaan vältettäväksi, kun veden lämpötila nousee yli 20 asteen.

Helteiden jatkuessa Metsähallitus suosittelee, että kalastus suunnataan lämmintä paremmin sietäviin kalalajeihin, kuten esimerkiksi ahveneen, haukeen ja kuhaan.

Kuva: ninara from Tehran, Iran, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Lue miten kuumuus vaikuttaa kaloihin ja miten kaloja kannattaa käsitellä lämpimällä ilmalla.