Vuoden 2020 alussa käynnistynyt hanke uudentyyppisen erä- ja luontokulttuurimuseon perustamiseksi on saatu päätökseen.

Hankkeen aikana lähes sata kuntaa ilmaisi kiinnostuksensa museosta ja 25 kuntaa jätti laadullisen ehdotuksen museon perustamiseksi. Näistä Imatra, Riihimäki ja Pyhtää jättivät myös lopullisen tarjouksen hankkeen rahoittamisesta.

Museohanketta valmistelleen ohjausryhmän mukaan Imatran jättämä tarjous oli kokonaisuudessaan houkuttelevin. Tarjouksessa nykyinen kaupungintalo muutettaisiin museoksi.

Imatran kaupungin kanssa aloitetaan luomaan uuden museon konseptointia, jossa suunnitellaan tulevan museokeskuksen ansaintalogiikkaa ja palvelumalleja.

Laadukkaita ehdotuksia

Kuntien tekemät ehdotukset olivat ohjausryhmän mukaan laajoja, laadukkaita ja tarkkaan pohdittuja.

Imatran erityisenä vahvuutena oli matkailuun liittyvät seikat, Riihimäellä eräklusterin verkostot, Pyhtäällä laaja ympäristökuntien yhteistyö.

– Monista erinomaisista esityksistä valittiin tarjous, jonka uskotaan tarjoavan museolle hyvät toimintaedellytykset, kasvun mahdollisuuden sekä vahvan valtakunnallisen merkittävyyden, tiedotteessa todetaan.

Imatralla ja sen myötä Järvi-Suomella on ohjausryhmän mukaan potentiaalia kehittyä yhdeksi Suomen merkittävimmistä matkakohteista, ja kaupunki tarjoaa museon kehittämiselle erinomaiset panokset ja laajan yhteistyön.

– Kaupungintalon uudiskäyttö tarjoaa malliesimerkin OKM:n ja YM:n toimesta juuri valmistuneen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteisiin suhteessa ilmastonmuutokseen, yhteiskunnan haasteisiin ja kansainvälisiin odotuksiin.

Päätökset museon perustamiseen liittyen tehdään kuitenkin vasta toimintakonseptin tarkennuttua ja siihen liittyvän yhteiskunnan ja yksityisen rahoituksen selvittyä.

Vahva kokonaispaketti

Museohankkeen projektipäällikkö Timo Kukon mukaan Imatralla on valmiina toimiva suuri rakennuskokonaisuus ja kulttuurikeskus , joka sisältää yli 500 hengen konserttisalin ja kirjaston. Sijainti on lisäksi erinomainen.

– Se on kaupungin sisällä keskeinen paikka ja aivan Vuoksen vesistön sekä liikenneyhteyksien varrella. Tuleva Erä- ja luontokulttuurimuseo pystyy järjestämään kalastukseen liittyviä työpajoja heti museon pihapiirissä, Kukka kertoo.

Valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti Imatran matkailullisiin valmiuksiin. Imatra, Punkaharju ja Koli ovat houkutelleet matkailijoita jo 1800-luvulta lähtien.

Kaupungin läheisyydessä on Suomen kolmanneksi merkittävin matkailualue, Saimaan järviseutu, joka tarjoaa erinomaiset puitteet luontomatkailulle.

Uuden museokeskuksen myötä Saimaan järvialueen matkailu voidaan nostaa vielä entistä korkeammalle tasolle. Pyöräilyreittejä Saimaan ranta-alueilla on kehitetty viime vuosina paljon ja rakentumassa on hanke junayhteydestä Pietarin ja Imatran välille.

Läheinen lentokenttä mahdollistaa nopeat yhteydet Eurooppaan ja museo tulee sijaitsemaan rautatien ja linja-autoyhteydet yhdistävän matkakeskuksen lähellä.

Museolle tulossa säätiö

Uuden museon toiminnan järjestämiseksi tullaan perustamaan säätiö kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Säätiön perustajatahojen ja yhteistyökumppaneiden haku on parhaillaan käynnissä ja aiheesta kiinnostuneita pyydetäänkin olemaan yhteydessä hankkeen projektipäällikköön.