Varsijousen rajaamista metsästyskäytön ulkopuolelle ei voida perustella turvallisuusnäkökulmilla, eikä myöskään salametsästyksellä. Metsästyskiellon taustalla lienevät varsijouseen liittyvät negatiiviset mieli- ja uhkakuvat, jotka eivät liity metsästykseen, vaan esimerkiksi aseiden laajaan saatavuuteen.

Varsijouseen liittyvää problematiikkaa ja aseen ominaisuuksia sekä käyttöä avaa Aleksi Lumme Erän numerossa 6/2021 Metsästä-palstalla.