Kunnostukset hyödyttävät retkeilyn ja matkailun lisäksi paikallistaloutta myös työllistämällä yrittäjiä, sillä suurin osa kunnostetaan yrittäjävoimin. Kunnostuksia tehdään eduskunnan myöntämällä rahoituksella.

Osa remonteista on jo valmistunut.

Metsähallituksen Luontopalvelut kunnostaa muiden retkeily- ja kestävän luontomatkailun rakenteiden ohella useita tupia vuosittain. Jokainen korjaus suunnitellaan tuvan ikä, sijainti, ajankohta ja luonnonolosuhteet huomioiden.

Nyt vuorossa ovat erityisesti pohjoisimman Lapin tuvat.

Poroerotuspaikka kuntoon

Tänä vuonna kansallispuistojen tuvista kunnostusvuorossa ovat Vaskojoki ja Sallivaaran historiallisen poroerotuspaikan neljä tupaa Lemmenjoella sekä Sarvioja ja Sudenpesä Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Erämaa-alueiden tuvista kunnostetaan Taapmajärvi ja Porojärven vuokratupa Käsivarressa, Näkkälän Välitupa Pöyrisjärvellä, Korsatupa Puljussa ja Rautujärvi Hammastunturissa.

Muita kunnostettavia ovat Pyhävasan, Muusan, Kalmankaltion, Raijankiselän ja Taatsijärven tuvat sekä Marasen tupa Rovaniemellä.

Yrittäjillä isompi vastuu

Korjaukset työllistävät yhä enemmän yrittäjiä, sillä vain osa kunnostuksista ehditään tehdä Metsähallituksen omana työnä. Joskus tupakunnostuksia tekevät myös asiantuntevat vapaaehtoiset. Kunnostus tehdään aina Metsähallituksen ohjauksessa.

Yksi syrjäisimmistä ja haastavimmista tämän vuoden kohteista on kevättalvella omana työnä kunnostettu Vaskojoen autiotupa Lemmenjoen kansallispuistossa.

Pelkästään materiaalikuljetuksia varten jouduttiin lanaamaan lumeen moottorikelkoille 45 kilometrin ura maastoon.

Kunnostajia kiritti työssä kevään tulo, sillä lämpöjakso hävitti hankikantoa ja vaikeutti liikkumista. Mutta nyt Vaskojoen tuvan korotettu pulpettikatto, uusi alapohja ja lattia jatkavat tuvan käyttöikää vuosikymmenillä.

Urho Kekkosen kansallispuistossa Sarviojan autio- ja varaustuvan ja Sudenpesän vuokrakammin peruskorjaukset tekee kesällä paikallinen yrittäjä.

Korjaussavotta on iso kokonaisuus: tupien kattojen ja lattioiden uusimisen lisäksi uudistetaan myös kuivakäymälät ja puuliiterit. Työn aikana kunnostajat työskentelevät yhdessä tuvassa ja majoittuvat toisessa. Sarviojan ja Sudenpesän on tarkoitus valmistua elokuussa.

Taapmajärven autiotuvan Käsivarren erämaa-alueella taas kunnosti vastikään asiantunteva talkooporukka. Tuvasta uusittiin mm. lattiapinnat, portaat, hormin. Nyt tupa on iskussa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Tupien kunnostusaikatauluja kannattaa seurata Luontoon.fi -verkkopalvelusta tuvan sivuilta. Pahoittelemme kunnostuksista aiheutuvaa vaivaa, mutta kunnostusten jälkeen tuvat on entistä ehompia