Syynä poikkeukselliseen rajoitukseen on Tenon lohikantojen nopeasti heikentynyt tila, joka on havaittu seurannassa. Väliaikaista kieltoa tarvitaan, koska rajoitettukin kalastus verottaisi lohikantoja liikaa ja hidastaisi niiden elpymistä merkittävästi.

Rajoitusalueeseen kuuluvat Tenojoen pääuoma, Tenon sivujoet, Tenovuono sekä vuonon edustan merialue laajalta neljän kunnan kokoiselta alueelta. Kielto koskee sekä lohen vapakalastusta että lohen pyyntiä seisovilla pyydyksillä.

Valtioneuvoston tänään tekemän päätöksen mukaan muiden kalojen pyyntimahdollisuuksia Tenolla lisätään. Matkailijoille luodaan uusi vapakalastuksen ’harrilupa’, joka on tarkoitettu esimerkiksi harjuksen pyyntiin kevyillä perhokalastusvälineillä.

Muiden kalojen verkkopyyntimahdollisuus ennen lohen nousuvaellusta säilytetään, ja Inarinjoella sallitaan elokuussa rajoitettu verkkopyynti.

Paikkakunnalla asuvat voivat harjoittaa rannalta tapahtuvaa vapapyyntiä, jossa muun muassa uistimen koukkumäärää on rajoitettu. Sallittua on ainoastaan väkäsettömien koukkujen käyttö. Lisäksi Tenolla voi jatkossakin pyytää meritaimenta.

Maa- ja metsätalousministeriö on arvioinut väliaikaisen kiellon vaikutusta eri perusoikeuksiin kuten omaisuuden suojaan, saamelaisten oikeuteen harjoittaa omaa kulttuuriaan sekä perustuslain mukaiseen ympäristövastuuseen.

Perustuslakivaliokunta painotti aikanaan kalastuslain hyväksymisen yhteydessä, että julkisella vallalla ei ole ainoastaan valtuutusta vaan myös vastuu huolehtia kalavarojen kestävästä käytöstä niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy. Tämän ympäristövastuun toteuttaminen on painava syy kieltää Tenojoen lohenkalastus vuonna 2021.

Lohen kalastus Tenojoella on tärkeä osa saamelaiskulttuuria, jonka vuoksi kielto vaikuttaa saamelaisten mahdollisuuksiin toteuttaa omaa kulttuuriaan.

Arvion mukaan Tenon lohenkalastuksen määräaikainen tauko parantaa kuitenkin pitkällä aikavälillä lohen kalastusmahdollisuuksia, mikä edistää myös saamelaiskulttuuriin kuuluvan kalastusperinteen harjoittamista tulevaisuudessa.

Saamelaiskulttuurin lisäksi lohenkalastuksen kielto vaikuttaa myös Tenojokilaakson talouteen. Erityisesti matkailuelinkeino ja osakaskunnat kärsivät matkailu- ja kalastuslupatulojen vähentymisestä.

Utsjoen kunta on jo aloittanut alueen toimijoiden kanssa äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden valmistelun.