Viime syksynä julkaistiin kaikkia metsästys-, kalastus- ja retkeilypiirejä koskettava suuri museohanke, kun Erä- ja luontokulttuurimuseon suunnitelmat tulivat julkisiksi.

Epäuskoisen suuri kokonaisuus puhututti ja sen onnistumista jopa hieman epäiltiin.

Museon työryhmä pyysi asiasta kiinnostuneita kaupunkeja tai muita tahoja tekemään ehdotuksia, miten Erä- ja luontokulttuurimuseo heidän alueilleen olisi mahdollista järjestää.

Idea herätti valtavaa kiinnostusta ja yli 60 paikkakuntaa pyysi lisätietoja. Määräaikaan mennessä tarjouksensa oli lähettänyt 25 paikkakuntaa tai ryhmittymää.

Poikkeuksellinen museokokonaisuus

Erä- ja luontokulttuurimuseosta kaavaillaan kansainvälisesti vetovoimaista, kunnianhimoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa suomalaisen luonto- ja eräkulttuurin esittelyn ja kokemisen paikkaa.

Tarkoituksena on luoda täysin uudentyyppinen vierailukohde, jonka aihealueina ovat metsästys, kalastus, retkeily ja muu luonnon virkistyskäyttö sekä luonnontuotteiden keräily.

Museohankkeen esittelyteksti tunnelmoi paikasta, joka kasvattaa merkityksellisiä, yli sukupolvien kestäviä luontosuhteita yhdistämään menneisyyttä ja tulevaisuutta.

Museon valmistelijat lupaavat myös, että toteutuessaan uudella museolla tulee olemaan tärkeä rooli Suomen maakuvassa ja sijaintialueen imagossa sekä aluetalouden vauhdittajana.

Erä- ja luontokulttuurimuseon projektipäällikko Timo Kukko kertoo, että ”hankkeen taustalla olevat Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys käynnistivät maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä museoviraston tukemana vuoden 2020 alussa hankkeen valtakunnallisen, luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden museon aikaansaamiseksi.”

Museohankkeen mielenkiintoisin elementti on selkeä metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn sekä keruun yhdistäminen saman otsikon alle. Ne on perinteisesti olleet erillään olevia luonnon harrastuskäytön muotoja, mutta kansanperinteen kannalta ne ovat kaikki olleet yhtä ja samaa ihmisen elämään ja toimeentuloon liittyviä toimia ympäröivässä luonnossa.

”Kasvatamme merkityksellisiä, yli sukupolvien kestäviä luontosuhteita”, kirjoitetaan Erä- ja luontokulttuurimuseohankkeen esittelyssä.

”Suomalainen hyvinvointi on perinteisesti perustunut luonnon hyödyntämiseen ja sen kanssa yhdessä elämiseen. Eräkulttuuria, luonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointiamme lisäävän luontosuhteen säilyttäminen sekä edistäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on ilmastonmuutoksen aikakaudella yhteinen vastuullinen tehtävämme ja elinehtomme.”

Museon tarkoituksena on yhdistää luontoharrasteet saman katon alle. Havainnekuva: Pentagon Design Oy.

Museolla on suuri yhteiskunnallinen tehtävä

Isoimpia harhakuvitelmia ihmisillä on ollut Erä- ja luontokulttuurimuseon sijaintiin liittyvät asiat. Nyt on kuitenkin opittu, että pelkkä kaunis luontokohde syrjäseudulla ei riitä impulssiksi saada alueelle 100 000 kävijää vuodessa.

Museon sijoituspaikkakunnista vahvoilla ovat ne, jotka ovat hyvien yhteyksien varrella ja joilla on jo luontainen vetovoima alueelle. Toimiakseen taloudellisesti, museon on oltava houkutteleva kohde myös turisteille.

Museon ympäristö kaipaa palveluja ja samalla se tarjoaa synergiaetuja paikkakunnalle.

Vaikka uuden museon perustana on Suomen Metsästysmuseon kolmen vuosikymmenen mittainen museotyö ja Suomen Kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmat, ei uudesta museosta tule pelkkä vitriiniesineiden hiljainen ihastelumekka, vaan toiminnallinen paikka, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen elämyksen suomalaisen erä- ja luontokulttuurin tuntemukseen.

Museohankkeen taustalla on tarkka tutkimustyö ja analysointi, jonka perusteella on kävijäryhmät profiloitu ja kaikille tullaan järjestämään kiinnostavaa ohjelmaa.

Museokävijä voi olla metsästäjäkonkari, joka tulee muistelemaan menneitä ja katselemaan vanhojen aikojen varusteita tai retkeilystä kiinnostunut aloittelija, joka löytää museosta virikkeitä harrastukseensa.

Museossa voi vierailla vaikka vapaa-ajankalastaja, joka pääsee osallistumaan perhonsidontakurssille.

”Museo kutsuu kaikenikäisiä löytämään ja luomaan elämänmittaisen luontosuhteen, jonka kestävä vaikutus kantaa yli sukupolvien”, sanoo projektipäällikkö Timo Kukko.

Kukko jatkaa, että ”museo on erä- ja luontoharrastajien sekä monialaisten tutkijoiden yhteisö. Se on yhteisen oppimisen alusta, joka innostaa oppimaan matalalla kynnyksellä erätaitoja ja ympäristötietoa.”

Erä- ja luontokulttuurimuseota on myös kritisoitu ja sen on koettu hylkivän jo olemassa olevia saman aiheen hankkeita tai pienempiä museoita, kuten Suomen järvikalastus- ja vesimuseosäätiön hanketta Savonlinnan seudulla.

Projektipäällikkö Timo Kukon mukaan, tilanne on päinvastainen. Uusi museo tavoittelee valtakunnallisen vastuumuseon asemaa, joka tarkoittaa että sillä on lakisääteinen tehtävä auttaa ja edistää muuta vastuualueensa museotoimintaa valtakunnallisesti.

Kukon mukaan maassa tehdään jo nyt paljon arvokasta työtä aiheen tiimoilta, eikä uusi museo tee sitä tarpeettomaksi.

Myös jokamiehenoikeuksiin sisätyvä onkiminen on ollut iät ajat osa suomalaisten luontosuhdetta. Kuva: Otavan Kuva-arkisto.

Alle kymmenen paikkakuntaa loppukisassa

Erä-ja luontokulttuurimuseon sijaintipaikan valitseminen on loppusuoralla. Hakijoiden joukosta valikoitiin alkuvuodesta potentiaalisemmat paikkakunnat tai ryhmittymät, joiden kanssa hankkeen työryhmä jatkoi tarkempaa selvitystä.

Hakijan sitoutuminen ja museonhankkeen realistinen taloussuunnitelma punnitaan sekä alueen potentiaalinen vetovoima tutkitaan, kun työryhmä jalkautuu paikkakunnille.

Kalkkiviivoille ovat päässeet ainakin Imatra, Oulu, Pyhtää, Riihimäki ja Rovaniemi.

Timo Kukon mukaan sekään ei välttämättä ole lopullinen finalistirypäs, vaan museohankkeen työryhmä kartoittaa jatkokeskusteluissa vielä muutamia potentiaalisia paikkakuntia.

Selvää on, että museo tulee johonkin liikenteen solmukohtaan. Kesän korvalle odotetaan päätöstä sijaintipaikkakunnasta.

Valinta ei ole helppo, koska taloudellisten edellytysten ohella Erä- ja luontokulttuurimuseolla on valtava matkailullinen merkitys. Takavuosina on saatettu vastaavia hankkeita sijoittaa aluepolitiikan takia täysin väärään paikkaan, mutta nyt puhutaan niin isosta satsauksesta, että sen on toiminnan edellytykset täytyy taata.

Kun päätös on tehty ja paikkakunta valittu, alkaa varsinainen suunnittelu. Museon ovet eivät varmasti pariin vuoteen vielä aukea, mutta innolla odotetaan uuden uljaan Erä- ja luontokulttuurimuseon tulemista.