Pikkutikka on Suomen tikkalajeista pienin. Se suosii lehtipuuvaltaisia metsiä, erityisesti lahopuustoisia rantametsiä. Mieleisiä elinympäristöjä ovat myös peltojen reunat ja metsäsaarekkeet. Pikkutikkaa tavataan myös taajamien lehtimetsissä.

Vuoden lintu -hanketta koordinoivan Raimo Seppälän mukaan laji on ilmeisesti hyötynyt leudoista talvesta, mutta seurannat osoittavat silti lajin vähentyneen. Tämä viittaa siihen, että muutoksia on tapahtunut lajin tärkeimmissä elinympäristöissä.

Pikkutikan elinympäristöjä voivat heikentää esimerkiksi energiapuun korjuu ja taajamametsien siistiminen.

Suomen pikkutikkakannan suuruus tunnetaan huonosti. Kannaksi arvioidaan 1 400–5 000 paria.

Vuoden lintu -hankkeessa tavoitteena on selvittää pikkutikan nykyinen levinneisyys Suomessa, tarkentaa lajin kannanarviota ja auttaa pikkutikan elinympäristöjen säilyttämisessä.  Tietoja pikkitikasta keräävät vapaaehtoiset lintuharrastajat koko vuoden ajan.

BirdLifen jäsenyhdistysten toteuttamat alueelliset kartoitukset mahdollistavat lajin nykytilan arvioimisen koko maan tasolla.

Lintuatlaksen mukaan pikkutikkoja liikkuu eniten suurin piirtein Joensuu-Oulu -linjan eteläpuolella, mutta havaintoja on tehty Käsivarressa ja Utsjoella asti.