Kettu on Metsähallituksen mukaan ilmastonmuutoksen ohella suurin uhka uhanalaisen naalin selviämiselle Suomen tuntureilla.

Naali on sopeutunut elämään pitkiä aikoja vähällä ravinnolla, kun taas kettu tarvitsee paljon enemmän ravintoa, kuten luonnossa liikkuvien ihmisten jättämää ruokaa. Uhanalaista naalia voi auttaa huolehtimalla kaikista jätteistä asianmukaisesti.

Ketun selviämistä helpottavat pienetkin retkeilijältä jääneet ruuantähteet, kalastajien avannoille jättämät pikkukalat ja muu maastoon jäänyt ketulle maistuva syötävä.

Merkittävää yhä pohjoisemmas levinneen ketun selviämiselle on sen välillä tunturialueen lähikylistä löytämä ravinto. Kaikenlaiset syötäväksi kelpaavat jätteet ylläpitävät osaltaan runsasta kettukantaa, joka leviää tuntureille valtaamaan naalin elinaluetta.

Jätteet pois tunturista

Metsähallitus kannustaa jokaista auttamaan uhanalaisten naalien menestymistä pohjoisessa niin, että kaikki jätteet tuodaan pois maastosta ja huolehtimalla jätteistä niin, että ketut eivät pääse niihin käsiksi.

Ihmisten lähelle tulevia kettuja ei kannata myöskään ruokkia.

Metsähallitus muistuttaa, että naalia isompi kettu kilpailee naalin kanssa pesäpaikoista ja ravinnosta. Ketun leviäminen tunturialueille on ilmastonmuutoksen ohella äärimmäisen uhanalaisen naalin selviytymisen vakavin uhka.

Naali on sopeutunut erittäin hyvin kylmään arktiseen ilmastoon eikä viihdy lämpimässä. Arktisella alueella sen kilpailijalaji, kettu, seuraa ihmistä.

Lisääntyneen ihmistoiminnan seurauksena kaikenlainen ketun syötäväksi kelpaava jäte lisääntyy. Esimerkiksi Alaskassa ja Venäjällä kettu on levinnyt pohjoiseen öljynporaukseen liittyvän ihmistoiminnan myötä ja siihen liittyviä rakenteita seuraten.

Pesinnöissä pitkä paussi

Viimeinen varmistettu naalin pesintä on todettu Suomessa vuonna 1996.

Ruotsin ja Norjan naalikanta on vahvistunut suojelutoimien ansiosta ja hyvänä myyrä- ja sopulivuonna pesintöjä voi olla jopa lähemmäs sata. Suomessa tavataan vuosittain 5–10 naalia.

Naali on yksi Metsähallituksen Luontopalvelujen vastuulajeista.

Metsähallitus on yhdessä WWF:n kanssa toimittanut naalin esiintymisalueelle 23 ruokinta-automaattia, joissa naali voi ruokailla ketun häiritsemättä.

Automaateilla on riistakameroja, joilla voidaan seurata naalien esiintymistä. Vuosittain naalien keskeisiltä esiintymisalueilta pyydetään 150–500 kettua.