Rakennukset on suunnitellut autiotupaperinteeseen perehtynyt arkkitehti Manu Humppi.

Reunaehdot rakennusten suunnittelulle määrittelivät kansallispuiston luonto ja maisema, kasvaneet käyntimäärät, autiotupaperinne, retkeilijöiden toiveet, ankarat sääolot ja käytännöllisyys.

Suunnittelussa on huomioitu autiotupaperinteelle ominainen käytännöllisyys ja yksinkertaisuus, alueen ankarat sääolosuhteet sekä rakennettavuus erämaaolosuhteissa nykypäivän rakennustekniikalla.

Rautulammelle tulee kolme erillistä rakennusta. Suuremmassa on sekä autio- että varaustupa, pienempi toimii päivätupana. Kolmanteen rakennetaan polttopuusuoja ja käymälä.

Autio-varaustuvan pohjapiirros on hyvin perinteinen. Uutta on erillinen kuivaushuone varusteille, tupia yhdistävä tuulikaappi sekä sisäänkäynnit rakennuksen molemmin puolin.

Päivätupa saa suuret ikkunat, joista voi retken tauolla ihailla suojassa tunturimaisemaa.

Rakennukset tehdään puisista monikerroslevyelementeistä. Elementtitekniikan ansiosta rakennukset on nopea pystyttää, ja samalla minimoidaan kansallispuiston luonnolle aiheutuva häiriö. Massiivinen puurakenne myös minimoi kosteusriskit.

Ankarat sääolosuhteet vaikuttivat rakennusten kompaktiin muotoiluun ja sijoittumiseen vallitsevien tuulensuuntien suhteen. Tuloksena on kolme erämaarakennusta, joiden juuret ovat vahvasti perinteessä, mutta ulkomuoto nykypäivää.

Kansallispuistossa pohdittiin tarkkaan, millaisia rakenteita Rautulammella jatkossa tarvitaan, varsinkin kun Rautulampi on yksi kansallispuiston suosituimmista kohteista. Entisenlainen yhden pienen tuvan ratkaisu ei enää olisi riittänyt nykyisiin tarpeisiin.

Mielipidettä kysyttiin myös kansallispuiston kävijöiltä. Suuri osa toivoi perinteistä tupaa, osan mielestä tarvittaisiin uudenlaista rakentamista ja uudenlaisia palveluja.

Tältä näyttää Rautulammen tuleva pihapiiri rakennuksineen. Havainnekuva Manu Humppi.

Hiihtolatu suljetaan

Rakennusmateriaalien kuljettaminen Rautulammelle alkaa maaliskuun puolivälissä.

Turvallisuussyistä joudutaan hiihtolatu välillä Niilanpää-Rautulampi-Luulampi sulkemaan 15. maaliskuuta lähtien.

Rautulampi tehdään eduskunnan Metsähallituksen Luontopalveluille myöntämillä tulevaisuusinvestointivaroilla. Lähivuosina pystytään korjaamaan ja kehittämään muun muassa kansallispuistojen palveluja sekä tekemään erilaisia luonnonhoitotoimia suojelualueilla.