Komissio on lähettänyt tällä viikolla maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon Tornionjoen kalastussäännöistä vuodelle 2021.

Spinnfluga ja lippokalastus kuuluvat molemmat kiinteästi komission toivomuslistan kärkeen nostettuun varovaisuusperiaatteeseen. Rajajokikomission mukaan sen tulee ohjata päätöksentekoa kalastussäännostä.

Komissio muistuttaa, että sekä Perämerellä että Tornionjoen vesistöalueilla on viime vuosina ilmennyt lohikuolemia, joten varovaisuuden noudattaminen kalastuksessa on tärkeää.

Uudet kalastustavat ja myös meripyynti ovat osoittaneet, että niillä on osuutensa lohien sairastumisessa. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia lohista on saanut vaurioita ennen jokeen nousua.

Komissio ehdottaa, että nykyisiä kiinteitä pyydyksiä ei katsottaisi sopivaksi valikoivana kalastustapana, koska esimerkiksi merkittävä osa rysistä vapautetuista lohista keskeyttää kutuvaelluksen.

Kivikkoisessa koskissa vaurioita tulee lisää heittopainokalastuksesta, kun lohet pakkautuvat koskiin odottamaan virran vastuksen heikkenemistä.

Komission mukaan lohet saavat koskissa osumia siimoista sekä vieheistä ja karkaamiset ovat yleisiä. Katkeilevien siimojen vuoksi pohjakivien väliin jää heittopainoja, jotka jatkavat edelleen pyyntiä.

– Biologisesti heittopainokalastus kohdistuu lähes yksinomaan varhain vaeltavien latvavesien osakantojen suuriin naaraskaloihin.

Sopiiko heittopaino koskeen?

Komissio pyytääkin päättäjiä miettimään soveltuuko heittopainokalastus kivikkoiseen koskeen. Ehdotus ei ole uusi. Esimerkiksi vuonna 2020 komissio toivoi, että spinnfluga-kalastus Tornionjoella lopetettaisiin kokonaan.

Rajajokikomission kantaa tukemaan ryhmittyi myös maa- ja metsätalousministeriö, mutta kalastussääntöä koskevissa neuvotteluissa ehdotus ei enää edennyt ruotsalaisten vastustuksen vuoksi.

Tänä vuonna komissio haluaa tuoda esille myös spinnflugan aiheuttamat ongelmat perinteisille kalastustavoille. Rajajokikomisio haluisi vaalia mieluummin Tornionlaakson vanhaa kulttuuria kuin antaa tilaa pussillisille uusia.

– Kyläkunnan ikiaikainen lohen lippokalastus on jäänyt modernin ns. spinnfluga-kalastuksen jalkoihin, jota voi  harjoittaa kolme kuukautta samoilla koskilla. Lohen lippokalastus on sen sijaan rajoitettu lyhyeen aikaan.

Kalastuksen alkua myöhemmäksi

Rajajokikomissio muistuttaa ministeriötä lausunnossaan myös Suomen ja Ruotsin kansallisista lohistrategioista. Niissä tavoitteena on kantakohtainen lohenkalastus.

– Mikäli Suomi ja Ruotsi ottavat tosissaan kansallisten lohi- ja meritaimenstrategioiden tavoitteen, tulee viranomaisten yhteensovittaa välttämättömät toimenpiteet, joilla varmistetaan kestävä lohikantojen hoito.

Komission mielestä yksi välttämättömistä toimista on lohenkalastuksen ajoittaminen ja kohdentaminen. Jos kalaa halutaan jokivesistön yläosiin, kalastuksen aloittamista pitäisi miettiä tarkempaan.

Lohien terveystilanteen lisäksi kalastuksen sääntelyssä pitäisi ottaa huomioon se, että nuorimpien poikastiheys on pudonnut puoleen vuoden 2015 tasosta.

Rajajokikomission mukaan telemetriatutkimuksessa havaittiin viime kesänä, että loppukaudella merkityt lohet selvisivät huomattavasti paremmin kudulle kuin alkukaudella merkityt ja käsitellyt lohet.

– Tämä seikka poultaa osaltaan kalastuksen painopisteen siirtämistä kaikkien pyyntimuotojen osalta alkukaudelta myöhemmäksi.

Alkukaudelta kalastuspainetta on saatava pois latvavesille pyrkivien emokalojen ja ylipäätään suurien lohien säästämiseksi. Merialueella ajoitusmuutoksen täytyy komission mukaan koskea koko rannikkokalastusta.

– Kalastuksen myöhentämisellä olisi merkitystä myös meritaimenkantojen elvyttämistyölle.

Merellä lohia päästään kalastamaan jo toukokuussa ja joella kesäkuun alussa. Vaikka komission papereissa ei ole toiveita aloituksen ajankohdasta, joella kalastuksen myöhentäminen tarkoittaisi suurin piirtein juhannuksen jälkeistä aikaa. Siinä vaiheessa isot naaraat ovat jo päässeet jokeen.

Suomen ja Ruotsin kalastusviranomaiset keskustelevat Tornionjoen kalastussäännöstä ensimmäisen kerran helmikuussa. Sopimuksen pitäisi olla valmiina aprillipäivänä eli huhtikuun alussa.