Kalastus Hossan kansallispuistossa muuttuu vuoden vaihtuessa, kertoo Metsähallitus. Yleiskalastusoikeudet laajenevat, joten erillistä Metsähallituksen vapalupaa ei tarvita, jos aikomuksena on suunnata Ala-Valkeiselle, Keski-Valkeiselle, Kirkasvetiselle tai Pitkä-Hoilua-Kokalmukselle.

Vuodenvaihteen jälkeen viehekalastukseen mainituilla järvillä vaaditaan toki edelleen valtion kalastonhoitomaksu.

Muutos vaikuttaa sallittujen vapojen määrään, sillä kalastonhoitomaksu oikeuttaa ainoastaan yhden vavan käyttämiseen. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse suorittaa, mikäli on alle 18-vuotias, yli 65-vuotias tai onkii tai pilkkii – tällöin kalastaminen on kokonaan maksutonta.

Kalastus Hossan kansallispuistossa

Kalastus Hossan kansallispuistossa

Vastaavat, kalastuslain mukaiset yleiskalastusoikeudet ovat voimassa myös muilla Hossan kansallispuiston lammilla ja järvillä, jotka eivät kuulu Metsähallituksen vapalupa-alueeseen.

— Laki Hossan kansallispuistosta säätelee kalastamista kansallispuiston alueella vesistökohtaisesti. Vuodenvaihteessa voimaan astuva muutos kirjattiin lakiin kansallispuiston perustamisvaiheessa. Ala- ja Keski-Valkeainen, Pitkä-Hoilua-Kokalmus ja Kirkasvetinen poistuvat vapalupa-alueesta ja myös kalanistutukset niihin päättyvät, eräsuunnittelija Pasi Korhonen Metsähallituksesta kertoo.

Metsähallituksen vapalupa Hossa 5502 vaaditaan edelleen viehekalastukseen Umpi-Valkeaisessa, Iso-Valkeaisessa, kansallispuiston virtavesissä sekä puiston ulkopuolella sijaitsevissa Huosilammessa, Keihäslammessa ja Hossanjoessa.

Kalanistutuksia kansallispuiston alueelle tehdään jatkossa vain Umpi- ja Iso-Valkeaiseen, joihin istutetaan taimenen ja harjuksen poikasia. Kansallispuiston ulkopuolella sijaitseviin Huosi- ja Keihäslampeen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta läpi vuoden. Hossanjokeen istutetaan kesäisin pyyntimitan täyttävää taimenta.

Harrastusmuotoiseen pyydyskalastukseen ei tule muutoksia.

Kansallispuistosta annetun lain mukaisesti pyydyskalastus on sallittu Iso- ja Pikku-Kukkurin järvissä, Iso Syrjäjärvessä, Aittojärvessä, Talasjärvessä, Puukkojärvessä, Syvä Suottajärvessä, Matala Suottajärvessä ja Saari-Hoiluan järvessä. Kalastukseen vaaditaan Metsähallituksen pyydyslupa Suomussalmi 5001.

Lähde: Metsähallitus Kuvituskuvat: Otavamedian arkisto

Lue myös: Reittielämyksiä Hossassa