Suomen merenrannat ovat olleen Metsähallituksen meriluonnonsuojelun kiinnostuksen kohteena erityisellä tarkkuudella. Mittavan kartoitusurakan myötä ilmakuvissa näkyvät ihmistoiminnan merkit on nyt muutettu paikkatiedoksi koko rantaviivan pituudelta.

Kokonaisuutena aineisto on kansainväliselläkin mittapuulla ainutlaatuinen. Se sisältää esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ilmakuvista havaittuja ruoppauskohteita, pienlaitureita ja aallonmurtajia, joista sijaintitietoa on aiemmin ollut saatavilla vain hyvin rajallisesti.

Saadulla aineistolla pyritään analysoimaan rannikon yleistä tilaa ja sitä, missä ihmistoiminta saattaa vaikuttaa meriluontoon.

Suomen merenrannat

– Tietoa pienimuotoisesta toiminnasta rannikkoalueilla on ollut hyvin hajanaisesti saatavilla, joten kattavaa käsitystä luontoarvoja kuormittavista tekijöistä ei ole voitu aiemmin muodostaa, Merisuojelu-hankkeen projektikoordinaattori Matti Sahla kertoo.

Suomen merenrannat täynnä laitureita

Luontoarvoihin vaikuttavia ja kuormittavia tekijöitä ovat esimerkiksi merenpohjan ruoppaus ja pienvenelaiturit. Kaikkiaan ilmakuvista on havaittu ja tunnistettu yli 115 000 ihmistoiminnan kohdetta.

Potentiaalisia maastossa tarkistamattomia ruoppauskohteita ilmakuvilta on havaittu noin 30 000, laitureita aineistoon on kertynyt 65 000 ja aallonmurtajia kaikkiaan 10 000 kappaletta.

– Laitureiden määrä yllätti erityisesti. Aiemmin ei ole pystytty arvioimaan pienveneiden liikennettä veneväylien ulkopuolella, mutta uusi aineisto auttaa hahmottamaan veneiden mahdollisia kohteita myös muualla, Sahla toteaa.

Aineiston avulla voidaan esimerkiksi arvioida missä veneliikenne saattaa häiritä lintujen pesimistä tai millaisia yhteisvaikutuksia ruoppaukset ja pienveneily aiheuttavat meren pohjan kasviyhteisöille.

Suomen merenrannat

Pienten toimenpiteiden yhteisvaikutus hahmottuu

Kartoitustyön tuloksena kaikkia ilmakuvilta nähtävissä olevia toiminnan merkkejä voidaan jatkossa hyödyntää muun muassa aluesuunnittelussa, suojelun tason arvioinnissa ja tutkimuksessa.

Varsinaisena lähtölaukauksena työlle voidaan pitää kartoitusharjoitusta Mustasaaressa Raippaluodon seudulta, jolloin alueen ilmakuvista havaittiin noin 700 eri ruoppauskohdetta. Viranomaiskäytössä olevissa paikkatietoaineistoissa oli tiedot vain 60 ruoppauksesta.

Lukuja verrattaessa kävi nopeasti selväksi, että kattavampaa kartoitusaineistoa rannikkoalueilta tarvitaan. Uudet tiedot helpottavat myös pienimuotoisten toimenpiteiden yhteisvaikutuksen hahmottamista.

Suomen merenrannat

Paikkatietomuotoinen pisteaineisto on tarkasteltavissa mereisiä aineistoja kokoavassa VELMU -karttapalvelussa.

Aineisto auttaa jatkossa viranomaisia ja tutkijoita arvioimaan meriympäristöjen tilaa ja käyttöpaineita aivan uudella tarkkuudella. Aineisto laajenee vielä Ahvenanmaan alueelta tuotettavalla materiaalilla. Se kerätään Suomen ympäristökeskuksen toimesta.

Lähde: Metsähallitus Kuvituskuvat: Antti Hentinen

Lue myös: Vesistöjen kemiallinen tila ei kohentunut – kartta näyttää missä raja-arvot ylittyvät