Suomen paras luontoteko kiinnostaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen komiteaa siinä määrin, että yleisön apu on tarpeen.

Nyt tulisi löytää henkilö, yhteisö tai yritys, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon monimuotoisuutta vuosina 2019–2020. Ehdotuksia voi jättää 31.12.2020 saakka ja voittaja julkistetaan alkuvuonna 2021.

Yhdessä muiden maailman maiden kanssa Suomi on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen. Paras luontoteko -kilpailun tarkoitus on löytää kekseliäitä ratkaisuja ja innovaatioita, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista. Parasta luontotekoa etsitään joka toinen vuosi.

Edellisen palkinnon sai vuonna 2018 Longinojan puroaktiivit Helsingin Malmilla sijaitsevan ojan ennallistamisesta monimuotoiseksi puroksi ja meritaimenen kutupaikkojen turvaamisesta.

Meritaimenet kudulla

Suomen paras luontoteko kiinnostaa

Tällä kertaa etsitään hyviä esimerkkejä luontopohjaisista ratkaisuista.

Luontopohjaiset ratkaisut ovat luontoon perustuvia rakenteita tai käytäntöjä, joiden avulla voidaan samalla edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ihmisten hyvinvointia. Ne ovat luontoon tukeutuvia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja tuottavat samanaikaisesti ekologista, sosiaalista ja taloudellista hyötyä.

Paras luontoteko voi olla esimerkiksi käytännön luonnonsuojelutyötä, viestintää, ympäristökasvatusta, tutkimusta tai yritystoimintaa. Se on yksittäinen teko tai hanke, joka on saatu päätökseen vuosina 2019–2020. Se voi olla konkreettinen tai virtuaalinen teko tai näiden yhdistelmä.

IUCN, International Union for Conservation of Nature, on maailman vanhin ja laajin maailmanlaajuinen ympäristöjärjestö ja -verkosto.

IUCN:n suomalaisia jäseniä ovat Suomen valtio, jota edustaa ympäristöministeriö, sekä Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Natur och Miljö, Suomen riistakeskus, BirdLife Suomi ja Korkeasaaren eläintarha.

Lähde: Ympäristöministeriö Kuvituskuvat: Antti Hentinen

Lue myös: Päivän eräkuva: 6 520 euron kalapari – meritaimenet kudulla Helsingin yössä