Lyijyhaulikielto kosteikoilla on puhuttanut läpi syksyn. Tuorein käänne ei muuttanut tilannetta merkittävästi.

Europarlamentaarikot äänestivät komission lyijyhaulien rajoittamista kosteikoilla -ehdotusta vastaan tehdyistä kahdesta esityksestä kuluvan viikon aikana kahteen otteeseen 24. ja 25. marraskuuta. Molemmat vastalauseet kaatuivat parlamentissa.

Äänestystulos tarkoittaa sitä, että rajoitusehdotus etenee nyt Euroopan neuvoston käsiteltäväksi. Läpimenoa voinee pitää varsin todennäköisenä.

Komission rajoitusehdotuksen kaatuminen siellä tulee olemaan vaikeaa, koska alun perin vain viisi jäsenmaata vastusti komission ehdotusta.

Metsästäjäliitto on vaatinut aktiivisesti ehdotuksen muokkaamista läpi pitkän prosessin. Tuoreet äänestystulokset ovat liiton näkökulmasta pettymys.

– Eurooppalaisen lainsäädännön pitäisi olla toimivaa ja ymmärrettävää, mutta tätä nyt hyväksytty ehdotus ei ole, toteaa Metsästäjäliiton Jussi Partanen.

Lyijyhaulikielto kosteikoilla

Lyijyhaulikielto kosteikoilla tarpeen

Metsästäjäliitto on tehnyt sitkeästi työtä lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla kieltävää esitystä vastaan useiden sidosryhmien kanssa vuosien ajan. Kielto rajoittaisi Suomen oloissa suhteettomasti metsästystä ja urheiluammuntaa.

Kaikkiaan kielto vaikuttaa toteutuessaan yli 10 miljoonan eurooppalaisen metsästäjän ja urheiluampujan harrastukseen.

Metsästäjäliiton mielestä lyijyhaulien käytön rajoittaminen kosteikoilla on tarpeen, jotta vesilinnut eivät söisi lyijyhauleja ruokansa mukana. Lyijyn käyttöä on rajoitettu jo 22 EU:n jäsenvaltiossa. Suomessa lyijyhaulit kiellettiin vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996.

Komission ehdotus kieltää lyijyhaulit sisältää kuitenkin lukuisia ongelmia, kuten kansalaisen syyllisyysolettaman ja suhteettoman laajan kosteikkomääritelmän.

Suomi vastusti ehdotusta REACH-komitean käsittelyissä, mutta 3.9.2020 pidetyssä äänestyksessä komission ehdotus sai taakseen tarvittavan äänienemmistön.

Vesilintulaskennat

Lyijyhaulikielto laajenee vielä?

Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, jolla rajoitettaisiin lyijystä valmistettujen haulien sekä luotien käyttöä kaikissa ympäristöissä.

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus niin sanotun lyijyn totaalikiellon osalta julkaistaan tammikuussa 2021.

Lähteet: Europarlamentti ja Metsästäjälliitto Kuvituskuvat: Antti Hentinen

Lue myös:
Lyijyhaulikielto puhuttaa: Birdlife Suomi kannattaa, Reserviläisliitto pitää hutina
Metsästäjäliitto haastaa Euroopan komission lyijyhaulikiellon järjettömänä
Lyijyhaulikielto läpi – EU:n päätöksellä mittavat vaikutukset Suomessa
Kestääkö ase teräshauleja?
Lyijy lautasella – huolellisuus saaliinkäsittelyssä kannattaa