Lehdot ovat merkittäviä elinympäristöjä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lehtotyyppejä on monia erilaisia. Osa lehdoista on lailla suojeltuja ja osa metsätalouskäytössä.

Metsien uhanalaisista lajeista lähes puolet elää lehdoissa, vaikka lehtojen pinta-ala on vain muutamia prosentteja Suomen metsien kokonaispinta-alasta.

Metsätyyppi hupenee, ellei vaalimiseen kiinnitetä huomiota talousmetsissä. Tämän ovat havainneet myös metsäteollisuuden toimijat. Lehtojen vaalimiseksi on luvassa tietoa ja konkreettisia toimia.

Metsäteollisuus käynnistää lehtojen hoidon toimintaohjelman, jonka tavoitteena on tuoda esille lehtojen merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, ja lisätä toimijoiden osaamista lehtojen tunnistamisessa ja hoidossa.

Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo esitteli hankkeen Metsäluonnon monimuotoisuuden pyöreässä pöydässä, jossa puheenjohtajina toimivat ministerit Krista Mikkonen ja Jari Leppä.

Lehdot ovat monimuotoisia

Lehdot ovat myös talousmetsiä

Vuonna 2021 toteutettavan toimintaohjelman tarkoituksena on tuoda esille talousmetsälehtojen ja niiden hoidon merkitystä luonnon monimuotoisuudelle sekä lisätä toimijoiden osaamista lehtojen tunnistamisessa ja hoidossa. Tavoitteena on, että yritykset pystyvät nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin tarjoamaan metsänomistajille lehtoluonnon monimuotoisuutta edistäviä käsittelymenetelmiä.

−Lehdoissa tehtävät monimuotoisuustoimet ovat erityisen tehokkaita, sillä suurta osaa uhanalaisista lajeista voidaan auttaa keskittämällä toimet pienelle pinta-alalle, kertoo Tiina Vuoristo.

Käytännön toimijoiden on osattava tunnistaa lehdot, joihin kohdistuu vaatimuksia lainsäädännön tai metsäsertifioinnin kautta. Lisäksi lehdoissa on paljon potentiaalia vapaaehtoiseen METSO-suojeluun.

Sekä suojelluissa että talouskäytössä olevissa lehdoissa tehdään hoitotoimenpiteitä, joilla autetaan lehtomaisten piirteiden säilymistä ja lisäämistä. Uhanalaisen lehtolajiston yleisin uhkatekijä on muutos puulajisuhteissa.

Esimerkiksi kuuset valtaavat usein tilaa lehtipuilta ja muilta lehtokasveilta. Uusi toimintaohjelma kohdistuu erityisesti talousmetsälehtojen luonnonhoitoon.

Lehtojen hoidon toimintaohjelma on osa jo vuonna 2016 käynnistynyttä Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelmaa.

Lähde: Metsäteollisuus ry Kuvituskuvat: Anita Toivonen/Vastavalo ja Otavamedian arkistot/Marjo Tynkkynen

Lue myös: Haukkametsät hupenevat – metsäluonnon monimuotoisuus kärsii