Ruunaalla  suositut Kirppuvirta ja Neitikosken alue suljetaan väliaikaisesti, tiedottaa Metsähallitus. Erityishuomio koskien kohennuksessa painottuu uhanalaisille järvilohille ja -taimenille, joka viihtyvät Ruunaan retkeilyalueen vesissä.

Metsähallituksen mukaan kunnostustöissä huhkivavhelikopteri kuljettaa Kirppuvirtaan ja Neitikoskeen kaikkiaan 450 tonnia soraa. Kunnostuksilla parannetaan vaelluskalojen lisääntymis- ja poikasalueita.

Työt kunnostuskohteilla alkavat maanantaina 16. marraskuuta, ja alue suljetaan kalastajilta ja retkeilijöiltä turvallisuussyistä päivittäin kello 7–17. Työt pyritään saamaan päätökseen perjantaihin 20. marraskuuta mennessä.

Saimaan järvilohi

Ruunaalla hiljaista

Reiteille asetetaan opasteet ja asiasta tiedotetaan Metsähallituksen eräluvat.fi– ja luontoon.fi-sivustoilla. Muilla alueilla kalastus ja retkeily voivat jatkua normaalisti.

Marraskuu on kalastuksen osalta hiljainen kuukausi Ruunaalla, joten ajankohta on valittu pienimmän haitan periaatetta noudattaen.

Istutetun, rasvaeväleikatun taimenen kuturauhoitus on voimassa 30. marraskuuta asti, joten nyt kalastus kohdistuu muihin lajeihin. Uhanalaiset järvitaimen ja -lohi ovat  puolestaan rauhoitettuja ympäri vuoden.

Ruunaan koskia on kunnostettu useampana vuonna osana Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta. Nyt tehtävät kunnostukset ovat hankkeen viimeisiä toimenpiteitä.

Lähde: Metsähallitus Kuvituskuvat: Otavamedian arkisto

Lue myös: Saimaan järvilohi: äärimmäisen uhanalainen laji lisääntyy jälleen omin voimin