Helvetinjärvi on Metsähallituksen kehityslistan kärkipäässä kansallispuistojen saralla. Hoito- ja käyttösuunnitelman hiomisen kerrotaan olevan käynnissä.

Helvetinjärven kansallispuisto edustaa vaihtelevaa ja jylhää pirkanmaalaista metsäluontoa. Alueen erikoisuutena ovat vuosimiljoonia sitten syntyneet syvät rotkolaaksot, jyrkkärantaiset järvet, pienet metsälammet ja salomaiset metsät.

Helvetinkolu, jylhä ja kapea kalliosola, on kansallispuiston suosituin maisemanähtävyys. Kansallispuisto sijaitsee Ruoveden kunnassa Pirkanmaalla, 76 kilometriä Tampereelta pohjoiseen.

Suunnitelma huomioi erilaiset tarpeet

Kyseessä on alueen käyttöä ja Metsähallituksen toimintaa ohjaava yleissuunnitelma, jonka keskeisiä teemoja ovat luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu sekä luonnon virkistyskäyttö kuten retkeilyreittien ja palveluvarustuksen suunnittelu ja toteutus.

Käytännössä suunnitelmalla tarkennetaan aluetta koskevia kansallispuiston perustamisen ja luonnonsuojeluohjelmien tavoitteita sekä sovitetaan ne yhteen alueen muiden käyttömuotojen kanssa.

Metsähallitus lupaa, että paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien tarpeiden huomioiminen on merkittävässä osassa suunnitteluprosessissa.

Helvetinjärvi kokemuksena

– Kaikille Helvetinjärven kansallispuistossa liikkuville ja alueesta kiinnostuneille on julkaistu karttapohjainen verkkokysely. Toivomme ihmisten kertovan mielipiteitä, kehittämisehdotuksia ja muita ajatuksia kansallispuiston nykytilasta ja tulevaisuudesta, suunnittelija Elina Paulus Metsähallituksesta kertoo.

Kyselyssä pääsee tutkimaan Helvetinjärven kansallispuiston karttaa ja kertomaan ideoita esimerkiksi retkeilyreittien ja luonnonsuojelun kehittämisestä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa luodaan alueen kehittämisen ja hoidon suuntaviivat seuraavaksi 10–15 vuodeksi.

Helvetinjärven kansallispuiston edellinen hoidon ja käytön runkosuunnitelma laadittiin vuonna 2004. Tuosta ajasta käyntimäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, eikä vanha suunnitelma enää vastaa nykypäivän tarpeisiin.

– Helvetinjärven kansallispuiston käyntimäärät ovat olleet huimassa kasvussa viime vuosina. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tullaan kiinnittämään erityisesti huomiota reittien ja taukopaikkojen kehittämiseen, jotta ne vastaavat paremmin käyntimääriä. Tavoitteena on luontomatkailun ja virkistyskäytön järjestäminen kestävällä tavalla, alueen suojeluarvot ja kasvava kävijäpaine huomioiden. Lisäksi linjataan suojelu-, hoito- ja ennallistamistoimet luontoarvojen turvaamiseksi, puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksesta sanoo.

Lähde Metsähallitus, avauskuva Tiina Hakkarainen, kuvituskuvat Otavamedian arkisto/Antti Hentinen

Lue myös: Pyhä-Häkin kansallispuisto kohenee – kaivinkoneella entistä lähemmäs luonnontilaa