Saimaannorppien määrä arvioidaan talvikaudella norpan pesillä tehtävien laskentojen perusteella. Viime talven surkea jäätilanne ei mahdollistanut normaalia laskentaa, joten Metsähallituksen tuoreet luvut kanta-arvioon on koottu ynnäilemällä yhteen tietoja menehtyneistä, syntyneistä ja  soveltamalla edellisten vuosien laskentojen tuloksia.

Saimaa jäätyi hyvin myöhään osin tammikuulla ja normaaleja pesimäkinoksia syntyi vähän. Etenkin virtaisilla alueilla sekä Savonlinnan eteläpuolisella Saimaalla suuri osa norpista talvehti ilman pesää.

– Pesälaskennan aika jäi jäiden nopean sulamisen vuoksi lyhyeksi, ja vaikeiden olosuhteiden takia läheskään kaikkia norpan pesäpaikkoja ei löydetty, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta.

Metsähallituksen julkaiseman arvion mukaan saimaannorppia arvioidaan olevan nyt noin 420–430 yksilöä. Edellinen kanta-arvio oli noin 410 yksilöä, eli kasvua joka tapauksessa, parhaassa tapauksessa jopa 20 yksilön verran. Erittäin uhanalaisen lajin kohdalla pienikin kohennus on merkityksellinen.

Kannalla tarkoitetaan saimaannorppien talvista yksilömäärää ennen helmi-maaliskuussa syntyneitä kuutteja.

– Kun WWF aloitti saimaannorpan suojelun 1970-luvun lopulla, norppakannan arviointiin olevan hieman yli sadan yksilön kokoinen. Kannan tasainen kasvu osoittaa, että saimaannorpan suojeluun on löydetty toimivia ratkaisuja. Etenkin laajentuneet verkkokalastuksen rajoitukset ja viime vuosina myös apukinosten kolaaminen ovat auttaneet norppaa, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen sanoo.

Saimaannorppien määrä

Saimaannorppien määrä on arvoitus

Ilman kunnollista lumipesää kuutit ovat alttiina säälle ja otollisia saaliita petoeläimille.

WWF:n mukaan tänä vuonna tavallista useampi pesäkuolleena löydetty kuutti joutuikin pesissä tai niiden lähistöllä petojen, lähinnä ketun, tappamaksi.

Kuuttien imetysaikainen kuolleisuus oli heikon lumitilanteen takia tänä vuonna todennäköisesti normaalia korkeampaa, mutta sen vaikutus norppakantaan näkyy vasta tulevien vuosien kanta-arvioissa.

– Pesiä ja selkeitä jäällä makaavia norppia havaittiin vain 123 kpl. Havaintoaineisto jäi liian suppeaksi tarkan kannan koon määrittämiseen. Hyvään arvion tarvittaisiin noin 450-600 havaintoa, kertoo norppakannan seurannasta vastaava ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta.

Imetysiän yli selvinneiden saimaannorppien merkittävin kuolinsyy on edelleen hukkuminen kalanpyydyksiin.

Norpalle vaarallisia kalanpyydyksiä ovat ennen kaikkea kalaverkot, mutta myös valitettavan moni käytössä olevista katiskoista on norpalle vaarallisia.

Norppaturvallisen katiskan nielu on jäykistetty niin, että katiskan nielu ei leviä yli 15 senttimetrin levittämälläkään. Norppaturvallisia katiskoja voi ostaa valmiina tai rakentaa itse esimerkiksi asentamalla löysänieluiseen katiskaan nielurajoittimen.

Lähteet: Metsähallitus ja WWF Suomi Kuvituskuvat: Otavamedian arkisto/Pekka Nieminen

Lue myös: Saimaan järvilohi: äärimmäisen uhanalainen laji lisääntyy jälleen omin voimin