Suomessa ei ole toistaiseksi todettu koronavirustartuntoja turkistarhojen eläimissä. Tartuntojen estämiseksi on tärkeää, että turkistarhoilla noudatetaan tiukkoja hygienia- ja turvatoimia.

Meneillään olevan koronaviruspandemian aiheuttaja, SARS-CoV-2-virus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin. Myös supikoira voi saada tartunnan.

Minkeistä ja supikoirista koronavirus voi puolestaan tarttua turkiseläinten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja levitä turkistarhoilta eteenpäin. Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin.

Näytteitä otetaan 30 turkistarhalla, jotka sijaitsevat kymmenessä eri kunnassa Pohjanmaan sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Kuntien valinnassa on huomioitu alueellinen ihmisten koronaepidemian tilanne ja minkkien tuotantomäärät.

Näytteeksi otetaan itsestään kuolleita minkkejä, jotka kunnaneläinlääkäri toimittaa Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi. Seurantanäytteenotto on tarkoitus saada päätökseen viikon 47 aikana. Tulosten perusteella suunnitellaan jatkoseuranta, jolloin otetaan näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

Ruokavirasto on osallistunut tähän asti ihmisten koronavirusnäytteiden tutkimiseen. Minkkinäytteet tutkitaan Ruokaviraston virologian laboratoriossa käyttämällä samaa tutkimusmenetelmää.

Jos turkistarhan eläimissä todetaan SARS-CoV-2-virusta, Ruokavirasto voi määrätä eläintautilain nojalla turkistarhan minkit ja supikoirat lopetettavaksi ”uutena vakavana eläintautina”.

Lopettaminen määrättäisiin ihmisten terveyden suojelemiseksi, vaikka pääsääntöisesti tartunnat ovat muissa maissa levinneet ihmisistä minkkeihin eikä päinvastoin.

Turkistarhan omistajan on mahdollista saada korvaus lopetettavaksi määrätyistä eläimistä eläintautilain mukaisesti.

Kuva: Cephas, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons