Karhunmetsästyskausi ulottuu elokuulta aina lokakuun loppuun. Hiljattain päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa yhteensä 342 karhua. Saalismäärä kasvoi 37 eläimellä edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen riistakeskus.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama enimmäiskiintiö metsästyskaudelle oli 384 eläintä.

Karhunmetsästystä poikkeusluvin

Karhua metsästetään poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen alueelta kannanhoidollisilla poikkeusluvilla. Tänä vuonna lupia suunnattiin voimakkaasti itäisen Suomen karhutihentymäalueille. Eniten lupia oli Pohjois-Karjalassa, jossa kaadettiin ennätykselliset 163 karhua.

Muun eteläisen Suomen alueelta kaadettiin yhteensä 108 karhua.

Poronhoitoalueella karhua metsästettiin 95 karhun alueellisen kiintiön nojalla. Kiintiö jakautuu itäiseen ja läntiseen osaan. Poronhoitoalueella kaadettiin yhteensä 71 karhua.

Karhunmetsästyskausi

Karhunmetsästyskausi ohentaa kantaa

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut edellisvuodesta. Karhunmestästyskausi rakentuu lupamäärän osalta arvioiden varaan.

Kasvua on tapahtunut Pohjois-Karjalan lisäksi Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Metsissämme liikkui ennen metsästyskautta arvion mukaan noin 2 000 yli vuoden ikäistä karhua ja yli 400 pentua.

Suomen karhukanta täyttää suotuisan suojelutason kriteerit, kertoo Suomen riistakeskus.

Lähde: Suomen riistakeskus Kuvituskuvat: Otavamedian arkisto/Kari Hautala ja Pekka Nieminen

Lue myös: Älä houkuttele karhua ruualla