Lyijyhaulikielto, jota valmistellaan Euroopan unionissa, ja siihen liittyvät yksityiskohdat ovat oleet kuuma keskustelunaihe koko syksyn. Kielto eteni syyskuussa merkittävän harppauksen ja ellei muutosta tule, kielletään lyijyhaulien käytön kosteikoilla ja niiden lähistöllä.

Suomen kannalta tilanne on monia muita maita hankalampi, sillä kiellon piiriin kuuluvien alueiden rajaamisessa käytettävän määritelmän mukaan suurin osa maasta on kiellon piirissä. Eikä vain metsästyksen kannalta. Sama kielto koskisi myös ampumaratoja, mikäli esitys etenee muuttumattomana.

Lyijyhaulikielto

Lyijyhaulikielto osin jo voimassa

Terveysriskien johdosta lyijyhauleja ei Suomessa ole saanut käyttää metsästyksessä vesistöalueilla enää vuoden 1996 jälkeen, mutta niitä käytetään edelleen laajasti ammunnan harjoittelussa.

Reserviläisliitto kertoo nyt olleensa asiantuntijakuultavana Euroopan unionissa valmisteltavasta lyijyhaulien käyttökiellosta. Liiton mukaan kielto on nykymuodossaan huti. Kuuleminen tapahtui  nyt puolustusministeriössä, aiemmin syksyllä Eduskunnan puolustusvaliokunnassa.

Birdlife Suomi puolestaan muistuttaa, että lyijy on myrkyllistä hyvin pieninäkin pitoisuuksina. Linnut saavat metsästysperäistä lyijyä elimistöönsä vahingossa ravinnon mukana tai poimiessaan niitä lihasmahaansa jauhinkiviksi. Jopa yksi ainoa lyijyhauli voi aiheuttaa linnun tappavan myrkytyksen.

Euroopan suosituimmilla metsästyskosteikoilla on maaperässä jopa satoja hauleja neliömetrillä. Tällaisilla alueilla lintujen riski saada hauleja ruoansulatuskanavaansa on huomattava, eikä Suomessakaan lintujen lyijytön ruokailu ole itsestään selvää, vaikka vastaavasta metsästyspaineesta ei täällä voi puhuakaan.

Reserviläisliitto täystyrmää EU:n nykymuotoisen lyijyhauliesityksen. Puheenjohtaja Ilpo Pohjolan mukaan esityksessä on lukuisia haittapuolia.

– Toteutuessaan esitys tulisi merkittävästi vaikeuttamaan haulikoilla toteutettavaa metsästystä ja ampumaurheilua sekä reserviläistoimintaa Suomessa. Lisäksi ammunnan ja metsästyksen harrastaminen kallistuisi, koska vaihtoehtoiset ampumatarvikkeet ovat lyijyhauleja kalliimpia.

Periaatekysymys vai jotain muuta?

Birdlife Suomen mukaan lyijyn metsästyskäytön kiellon vastustaminen on lähinnä periaatteellista, sopivia korvaavia materiaaleja on käytössä ja yli 50-vuotiaat haulikot ovat muutenkin eläkeiässä.

Esimerkiksi vismuttia käytetään korvaamaan lyijyä. Se on lähes yhtä painavaa, mutta vähemmän haitallista.

Todellisia kustannuksia ei pidetä metsästyksen osalta kovin suurina, vaikka esimerkiksi lyijyn korvaajaksi luodeissa esitetty kupari tiedetään tuntuvasti kalliimmaksi materiaaliksi. Järjestön mukaan lyijyn käytön jatkamisen hinta on sen sijaan huomattava, ympäristönäkökulma huomoiden.

Reserviläisliitto esittää, että tavoitteeksi asetetaan ampumaratojen rajaaminen rajoituksen ulkopuolelle.

– Ratojen ympäristöluvat takaavat sen, että ampumaratojen mahdollisia ympäristöriskejä kontrolloidaan ja seurataan. Mikäli toiminnan aiheuttamat riskit ylittävät hyväksyttävän tason, voidaan ympäristöluvassa jo nykyisellään rajoittaa lyijyhaulien käyttöä yksittäisellä ampumaradalla, Pohjola toteaa.

Reserviläisliiton paikallisissa yhdistyksissä ammuttiin liiton omien laskelmien vuonna 2019 yli neljä miljoonaa laukausta eri aseilla ampumaharjoittelun yhteydessä.

Birdlife muistuttaa, että Euroopassa kuolee joka vuosi miljoona vesilintua suoraan lyijymyrkytykseen ja noin kolme miljoonaa muuta saa myrkytysoireita.

Lähteet: Birdlife Suomi ja Reserviläisliitto Kuvituskuvat: Otavamedian arkisto/Antti Hentinen

Lue myös:
Lyijyhaulikielto toteutui – EU:n päätöksellä mittavat vaikutukset Suomessa
Metsästäjäliitto haastaa Euroopan komission lyijyhaulikiellon järjettömänä
Millaista haittaa lyijystä on vesistöissä?
P.S. EU lyijyn kimpussa (1)
P.S. EU lyijyn kimpussa (2)
P.S. Kestääkö ase teräshauleja?