Valkoposkihanhien vahingot ovat puhuttaneet keväästä asti. Lintujen aiheuttamiin haittoihin puututaan nyt tuhdilla euronipulla.

Hallituksen seitsemännessä lisätalousarviossa varataan 16,1 miljoonan euron lisärahoitus luonnonsuojelutyöhön. Tästä 11 miljoonaa euroa on varattu ympäristöministeriön momenteille ja 5,1 maa- ja metsätalousministeriön momenteille. Ympäristöministeriö ohjaa rahoitusta hanhien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen, hanhipeltojen pilotointiin sekä METSO-ohjelman toimeenpanoon.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Kuva: Antti Hentinen

– Lisätalousarvion luonnonsuojelupanostuksilla pystymme nopeasti toimimaan valkoposkihanhien aiheuttamien viljelysvahinkojen vähentämiseksi. Esimerkiksi hanhipellot ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi Ruotsissa: hanhet oppivat nopeasti suosimaan niille varattuja alueita, kun niitä karkotetaan muualta. Hienoa, että pilotit pääsevät nopeasti käyntiin. Lisäksi suosittu metsiensuojeluohjelma METSO saa kaivattua lisärahoitusta ja vahvistamme luonnonsuojelututkimuksen resursseja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Valkoposkihanhien vahingot viljelijöiden riesana

Lisätalousarvion avulla hanhien syysmuuton aiheuttamat vahingot viljelijöille korvataan joutuisasti, ministeriö vakuuttaa. Luonnonsuojelun määrärahoja on tänä vuonna käytetty poikkeuksellisen paljon erityisesti valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Hanhien ja muiden muuttavien lintujen aiheuttamien vahinkojen vähentämistä pohtinut valkoposkihanhityöryhmä on esittänyt, että lintujen vaihtoehtoisia ruokailupaikkoja kehitettäisiin lintupeltojen avulla. Lisätalousarvion määrärahalla pilotoidaan erilaisia tapoja toteuttaa peltoja. Lintupeltohanke käynnistyy jo tänä syksynä. Maanomistajilta on jo saatu tarjouksia sopivista alueista. Hankkeessa myös selvitetään peltojen perustamisen vaikutuksia. Lisäksi käynnistetään merikotkien aiheuttamien vahinkojen selvitystyö.

valkoposkihanhien vahingot

Maanomistajien vapaaehtoisiin suojelutarjouksiin perustuva Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (METSO-ohjelma) etenee ympäristöministeriön osalta aikataulussa. Vuoden 2020 aikana ohjelman voimavaroja on vahvistettu. Ympäristöministeriön mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin on voitu palkata lisää henkilöresursseja, ja markkinointia ja viestintää maanomistajille on lisätty. Suojelutarjouksia on saatu erityisesti Etelä-Suomesta aiempaa enemmän.

Lisätalousarvion määrärahalla varmistetaan, että korvaukset maksetaan maanomistajille viivytyksettä loppuvuonna. METSO-ohjelman arvioidaan saavuttavan nykyiset kokonaistavoitteensa ohjelmakauden loppuun mennessä vuonna 2025, jolloin suojeluun on saatu kaikkiaan 96 000 hehtaaria uusia, arvokkaita metsäalueita.

Suomen ympäristökeskuksen Syken voimavaroja luonnonsuojelututkimukseen ja selvityksiin lisätään. SYKEllä on näin mahdollisuus käynnistää pikaisesti Helmi-elinympäristöohjelman ja EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa ja vaikuttavuutta koskevia taustaselvityksiä, ministeriö lupaa.

Myös maa- ja metsätalousministeriön luonnonsuojeluhankkeisiin osoitetaan lisäresursseja muun muassa METSO-ohjelman toimeenpanoon ja Metsähallituksen toteuttamiin virtavesien kunnostuksiin.

Lähde: Ympäristöministeriö Kuvat: Antti Hentinen

Lue myös: Hanhinyrkki jätti esityksensä – näin ongelmallinen valkoposkihanhi halutaan kuriin