Uuden kansalaistiedehankkeen I rate birds.app -verkkosovellus haluaa tietää mieltymyksistä. Arvostelun kohteena eivät tällä kertaa ole omat lajitoverit, vaan maailman lintulajit. Pisteitä annetaan vielä vanhaa kouluasteikkoa laveammalla skaalalla aina nollasta kymppiin.

Hauskan ajanvietteen taustalla on kuitenkin vakaa tavoite tieteen tukemistesta, sovelluksen julkaissut Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo vakuuttaa.

I rate birds

Sovelluksessa ovat mukana kaikki maailman lintulajit ja tutkimuksesta saatavia tietoja kerrotaan käytettävän monenlaisessa tutkimuksessa. Tietojen perusteella voidaan esimerkiksi tutkia, mitkä ulkonäölliset seikat tekevät linnusta erityisen viehättävän, tai vaikuttaako ulkonäön viehättävyys lajin todennäköisyyteen joutua laillisen tai laittoman kaupan kohteeksi.

– Sovellus on tehty helppokäyttöiseksi ja se toimii myös mobiilina. Toivomme mahdollisimman monien osallistuvan tiedon keruuseen, kertoo tutkija Anna Haukka Luonnontieteelliseltä keskusmuseo Luomuksesta.

I rate birds ja tuhat valintaa

Kiireinen voi uhrata tieteelle aikaansa hyödyllisen minuutin verran, mutta innostuneimmat voivat arvioida jopa tuhansien lintujen ulkonäköä. Lintujen kuvat tarjoaa Cornell Lab of Ornithologyn eBird- tietokanta, josta löytyy kuva lähes kaikista maailman yli 10 000:sta lintulajista.

Osallistumalla tutkimukseen voi samalla oppia tunnistamaan tukun uusia lintututtavuuksia.

Sovellus on osa Koneen säätiön rahoittamaa hanketta, jossa tutkitaan mitkä tekijät vaikuttavat linnuilla käytävään kauppaan. Sovelluksen käyttö on aloitettu Suomessa, mutta tietoa tullaan keräämään maailmanlaajuisesti.

Tavoitteena on arvioida knsalaistutkimuksen avulla, millä lajeilla voi tulevaisuudessa olla riski joutua laittoman kaupan kohteeksi, joka on yksi syy sille, että monet linnut ovat uhanalaisia. Lisätietoa kaivataan kipeästi, sillä toistaiseksi ei ole selvää, miksi jotkin lintulajit ovat uhatumpia kuin toiset.

Pistekertymän toivotaan siis tarjoavan viitteitä myös siitä, mikä tekee linnusta halutun? Osa syytä on varmasti lintujen erilaisessa ulkonäössä, mutta mikä ulkonäössä on juuri se seikka, joka vetoaa ihmisiin?

Globaalin tiedon keruusta vastaa Luomuksen koordinoima Suomen lajitietokeskus.

Lähde: Luonnontieteellinen keskusmuseo Avauskuva: Antti Hentinen

Lue myös: Naalin pesintä pieleen – edellisestä onnistumisesta Suomessa yli kaksi vuosikymmentä