Pohjatroolaus kalastusmuotona ei nauti kaikkialla suurta arvostusta. Sen maine ei myöskään kohene ympäristöjärjestö WWF:n tuoreen raportin myötä, joka tarkastelee kalastusmuodon ympäristövaikutuksia Itämeren osalta.

Raportti toteaa suoraviivaisesti: pohjatroolaus on merkittävä syy Itämeren huonoon tilaan. Kalastusmenetelmä on yleinen Itämerellä ja se tarkoittaa käytännössä raskaan kalaverkon vetämistä pitkin merenpohjaa.

Itämerellä kalastetaan kyseisellä kalastustavalla etupäässä turskaa ja kampeloita. Eniten sitä harjoittavat Tanska, Saksa, Puola ja Ruotsi. Suomen vesillä pohjatroolausta ei harjoiteta.

Itämeren turskasaalis on pienentynyt viime vuosikymmenten aikana dramaattisesti: 1980-luvun puolivälissä Itämerellä saatiin lähes 450 000 tonnia turskaa vuosittain, nykyään vuosittainen saalis on alle 20 000 tonnia. Pohjatroolaus on turskan pääasiallinen pyyntitapa Itämerellä.

– Itämeren turskaa on kalastettu pitkään liian voimakkaasti, ja Itämeren ympäristömuutokset heikentävät edelleen turskakantojen mahdollisuuksia elpyä, sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

Haitat eivät koske vain kalakantoja

WWF:n raportin mukaan pohjatroolaus vaikuttaa kalaston lisäksi haitallisesti Itämeren vesiluontoon ja ekosysteemiin kokonaisuutena.

Raportin mukaan pohjatrooliin jää kalojen lisäksi muita merenpohjan eliöitä, kuten kasveja, simpukoita ja selkärangattomia. Lisäksi pohjatroolaus aiheuttaa pitkäkestoisia vaurioita merenpohjaan ja muuttaa ekosysteemin luonnollista tasapainoa ja ravintoketjuja.

Raportissa korostetaan myös pitkäaikaisissa tutkimuksissa tehtyä havaintoa, jonka mukaan pohjatroolaus voi kiihdyttää rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia vapauttamalla veteen merenpohjan sedimentteihin varastoitunutta hiiltä, ravinteita ja vierasaineita kuten ympäristömyrkkyjä.

pohjatroolaus

Kuva: Wikimedia commons / Bj.schoenmakers / CC0

Pohjatroolaus tarvitsee vaihtoehtoja

Raportista käy ilmi, että luontoa vahingoittavaa kalastusmuotoa harjoitetaan aktiivisesti myös Itämeren suojelualueilla.

– Kalastuspolitiikan ja ympäristöä ja luontoa suojaavan lainsäädännön yhteensovittaminen ei Itämerellä selvästikään ole onnistunut, Matti Ovaska toteaa.

WWF:n raportissa ehdotetaan muun muassa, että ekosysteemien toipumiseksi pohjatroolaus kielletään kaikkien Itämeren valtioiden merellisillä suojelualueilla, kalastusta tärkeimmissä merellisissä elinympäristöissä vähennetään ja  kielletään 12 merimailin säteellä rantaviivasta.

Tuoreeseen raporttiin on koostettu olemassa olevaa tutkimustietoa pohjatroolauksen ympäristövaikutuksista ja tarkasteltu niitä Itämeren näkökulmasta. Kalastusmuodon vaikutuksia Itämeren tilaan on toistaiseksi tutkittu vähän, joten lisätutkimukselle on tilausta, ympäristöjärjestö korostaa.

Lähde: WWF Kuvituskuvat: Alex Proimos from Sydney, Australia / CC BY ja Bj.schoenmakers / CC0

Lue myös: Eräterveys: Voiko kalan syömisestä olla haittaa?