Metsästyskoira on Suomen riistakeskuksen välittämien tuoreiden viranomaisterveisten kohde. Rajaviranomaisten mukaan erityisesti metsästyskoirien käyttöön tulee kiinnittää korostetusti huomiota, sillä kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset tulee lähtökohtaisesti estää.

Ongelmien välttämiseksi Rajavartiosto kehottaa metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä rajavyöhykkeen tuntumassa, sillä riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä kotimaan maisemista Venäjän puolelle ja metsästyskoira seuraa herkästi perässä.

Jokaista koiran käyntiä Venäjän puolella seuraa puolestaan virallinen yhteydenpito Venäjän rajaviranomaisten kanssa. Rajavartiolaitoksen mukaan naapurimaan viranomaiset ovat kiinnittäneet erityistä ja vakavaa huomiota suomalaisten metsästyskoirien runsaisiin rajanylityksiin.

Tämän metsästyskauden aikana rajan on Kainuun rajavartioston alueella ylittänyt jo 11 metsästyskoiraa.

Joskus metsästyskoira katoaa

Rajan ylittänyt metsästyskoira saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomeen tai Venäjän rajavartioviranomaisten myötävaikutuksella. Joissakin tapauksissa koirat ovat kuitenkin jääneet palaamatta ja kadonneet.

Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat suoraan löytöeläintarhaan odottamaan omistajaansa.

Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päättää eläinlääkäri.

Rajavyöhykelupa ennen metsästystä

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensi tilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen. Nämä tavoittamisen kannalta tärkeät puhelinnumerot ovat 029 542 4027 ja 040 580 8624.

Koiran pantaan on syytä merkitä omistajan yhteystiedot selkeästi, Suomen riistakeskus neuvoo.

Rajavartiolaitos muistuttaa myös rajavyöhykkeellä oleskeluun ja toimintaan vaadittavasta rajavyöhykeluvasta. Rajavyöhykelupaa tulee hakea ensisijaisesti sähköisesti, mutta sitä voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Rajavartiosto

Erätarkastaja suorittamassa valvontatehtävää. Kuva Markus Pentikäinen

Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille.

Metsästystä koskeva lupa myönnetään metsästyskaudeksi kerrallaan.

Lisätietoja rajavyöhykemääräyksistä Rajavartiolaitoksen verkkosivulta.

Lue myös: Suomen rajajoilla saa kalastaa veneellä ja rajankin voi ylittää