Metsähallituksen metsistä talouskäytössä olevat ovat lähes poikkeuksetta myös tärkeitä metsästysalueita, joihin myydään vuosittain kymmeniä tuhansia metsästyslupia. Näillä lupa-alueilla myös maattoman metsästäjän on mahdollista päästä jahtiin monipuolisissa maastoissa.

Metsästysalueet vaihtelevat kooltaan, maisemaltaan ja lupaehdoiltaan. Suuri osa metsästysmaista sijaitsee metsätalousalueilla, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että lupakohteessa on tehty metsänkäsittelyä tai työt voivat olla parhaillaan käynnissä. Molemmat vaihtoehdot vaikuttavat varmasti myös metsästyssuunnitelmiin.

Netin kautta ennakkosuunnittelemaan

Metsähallitus kertoo, että metsänkäsittelyssä hakkuualalle jätetään aina riistatiheikköjä. Riistakohteilla, erityisesti metson soidinalueilla, suositaan pienipiirteistä käsittelyä eikä taimikoita ja kasvatusmetsiköitä perata liian perusteellisesti.

Kuuselle uudistettu hakkuuala. Kuva: Antti Hentinen

Pelisäännöt ovat siis selvät, mutta tuore hakkuu tai käynnissä oleva työmaa vaikuttaa taatusti metsästyssuunnitelmiin. Jahtiaamun avaus metsätyömaalla tuskin kuuluu kenenkään toiveisiin.

Koko maan tilanteen metsänkäsittelystä niin valtion- kuin yksityismaita koskien voi tarkistaa Metsäkeskuksen karttapalvelusta. Palvelu perustuu tehtyihin metsänkäyttöilmoituksiin.

Ilmoitus tehdään vähintään 10 vuorokautta ennen hakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön käsittelyä, ja se on voimassa kolme vuotta, joten metsästysreissun suunnittelussa tämäkin tieto on käypää.

Metsähallitus: Tuulivoimapuistossa saa metsästää

Virkistyskäyttö eli esimerkiksi metsästys, marjastus ja luonnossa liikkuminen on mahdollista myös valtion alueilla sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa. Metsähallitus kertoo, että sen hallinnoimilla alueilla sijaitsee kaikkiaan noin sata tuulivoimalaa.

Tuulivoimapuiston voimaloita Humppilassa. Kuva: Tommi Tuomi

Hirven ja pienriistan metsästäminen on mahdollista tuulivoimapuiston alueella myös tuulivoimaloiden rakennusaikana, kunhan metsästäjä sopii metsästysjärjestelyistä etukäteen työmaan valvojan kanssa.

Valmistuttuaan tuulivoimala-alueilla ei ole metsästysrajoituksia, Metsähallitus muistuttaa.

Soramontut kannattaa kiertää

Käytössä olevat sora-alueet ovat työmaa-alueita, joten metsästys ei ole sallittua maa-ainesalueilla lainkaan. Soramonttu kannattaa kiertää myös turvallisuussyistä. Suuret työkoneet, jyrkät penkereet ja irtonainen maa on yhdistelmä, jonka keskelle ei tee mieli pujottelemaan edes läpikulkumatkalla.

Metsähallitus korostaa myös, että ampumaharjoittelu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan tällainen toiminta vaatii aina maanomistajan luvan. Useimmille tämä lienee selvää, mutta ei ilmeisti kaikille.

Metsähallitus

Omatoiminen ampumaharjoittelu vaatii maanomistajan luvan. Kuva: Antti Hentinen

Metsähallitus korostaa, että myöskään käytöstä poistettuja monttuja ei saa käyttää ampumaharjoittelualueina tai aseiden tarkkuuttamiseen ilman lupaa.

Lue myös:
Metsästäjäliitto haastaa Euroopan komission lyijyhaulikiellon järjettömänä
Lyijyhaulikielto toteutui -EU:n päätöksellä mittavat vaikutukset Suomessa