Meritaimenet saavat kokea melkoisen yllätyksen kutumatkallaan Helsingissä tänä syksynä, kuten oheisesta kuvasta voi päätellä.

Keskellä kaupungin poikittaisliikenteen sujuvoittamiseen tähtäävän Raide-Jokerin työmaata virtaavassa Mustapurossa kuteva taimenkanta suorittaa kuluvan syksyn kutunousunsa jokseenkin poikkeuksellisissa puitteissa. Vilkkaan tien ja metroradan alittaminen ei ole mitään uutta, mutta yhtä putkea ei enää ylävirtaan uida, kuten kuvan keskeltä voi nähdä.

Raide-Jokeri -työmaan kohdalla entinen purouoma on siis taitettu kahdelle tiukalle mutkalle. Vesi virtaa tasaisesti, mutta soran ja purokivien sijaan puitteet ovat nyt betonia ja rautaa. Poikkeusreitti ei kuitenkaan ole pitkä. Alle sata metriä ylempänä matka jatkuu taitaen entisöityä purouomaa pitkin kohti kutualueita.

Kaikkiaan Itä-Helsingissä virtaavan Mustapuron vesi on suurelta osin peräisin lähteistä. Sen pääuoman ja merkittävien latvahaarojen pituus on kaikkiaan 5,5 kilometriä, kertoo puroa ansiokkaasti kunnostustoimillaan parantanut Virtavesien hoitoyhdistys. Oman kortensa taimenpuron nykytilan eteen on kantanut myös Helsingin kaupunki.