Kalan ikä on selvitettävissä varsin maltillisin ponnistuksin. Kotikonstein iän selvittäminen onnistuu esimerkiksi hauen tai lahnan suomusta. Periaatteessa menetelmä on sama kuin puun vuosirenkaita laskettaessa.

Kalan ikä saadaan siis selville laskemalla kalojen suomuihin ja luihin muodostuneet kasvuvyöhykkeet.

Kesällä kasvu on nopeaa se on helppo huomata, sillä kalan suomuihin muodostuu leveitä ja vaaleita kasvuvyöhykkeitä. Talvella kasvukauden päätyttyä muodostuvat vyöhykkeet ovat puolestaan selvästi kapeampia ja tummempia.

Kalan ikä on yhdistelmä

Ikää laskettaessa oleellista on huomioida yhdistelmä. Leveä ja kapea muodostavat yhdessä vuosirenkaan, Kalatalouden keskusliitto kertoo.

Täsmällisemmät ohjeet kalan iän selvitykseen kuuluvat näin:

Ota pinseteillä mahdollisimman hyvälaatuinen suomu kalan kylkiviivan alapuolelta, kalan peräaukon ja vatsaevien väliseltä alueelta. Pidä suomua valoa vasten ja yritä suurennuslasia apuna käyttäen laskea vuosirenkaiden määrä.”

Lisää tietoa kalojen iän määrityksestä löytyy aihetta käsittelevästä pdf-esitteestä.

 

Kuvituskuva teoksesta Pieni Tietosanakirja 1925-1928 Wiki Commons/Public domain

Kalan ikä on tärkeä tieto

Kalantutkijoille kalan ikä on melkein yhtä tärkeää kuin kalojen pituus tai paino.

Laajemmassa mittakaavassa kalojen iänmääritys on oleellista siksi, että sen avulla saadaan selville tutkittavan kalakannan ikäryhmäkoostumus, eri vuosiluokkien vahvuus ja kuinka hyvin kalat kasvavat. Kalakannan tilasta tarvitaan tietoa muun muassa kalaveden ja kalakantojen hoidon suunnitteluun.

Pituuskasvu ei pysähdy

Kalat kasvavat pituutta koko elämänsä. Se kuinka vanhoiksi kalat elävät riippuu melkoisesti kalalajista, toki olosuhteilla ja ravinnollakin on oma vaikutuksensa.

Kalatalouden keskusliitto kertoo, että vaskikala elää vähän yli yksivuotiaaksi, kun taas aikoinaan Suomessakin elänyt sampi voi elää yli 100 vuotta vanhaksi.

Suomen vesissä uivista nykykaloista vanhimmaksi elää ankerias, jonka ikäennätys on 72 vuotta. Vanhin Suomesta tavattu ahven on ollut 29 vuotta vanha, mutta vanhin lohi puolestaan vain 13 vuotta.

Lähde: Kalatalouden keskusliitto Kuvituskuva: Pieni Tietosanakirja  1925-1928/ Public domain