Pielisen järvitaimenet saavat lisää tilaa ja vapaata vettä Louhikosken pienvesivoimalaitoksen purkamisen myötä. Saramojoki on yksi merkittävimmistä Pieliseen laskevista vesireiteistä.

Louhikosken vesivoimalaitoksen purkaminen avaa laajan jokivesistön vaelluskalojen käyttöön, sillä Saramojoessa ei ole muita merkittäviä kalan kulkua haittaavia rakenteta.

Joen vapauttamisen mahdollistaa voimalan omistajan Pohjois-Karjalan Sähkön päätös purkaa voimala vastikkeetta ja se, että voimalan purkaminen ei aiheuta yhtiölle pato-, säännöstely- tai muita rasitteita, Maa- ja metsätalousministeriö kertoo.

Myös valtio osallistuu hankkeen kustannuksiin. Purkamisen kokonaiskustannukset ovat noin 1,7 miljoonaa euroa. Valtion tuen suuruus on noin 25 prosenttia kokonaiskustannuksista.  Lisäksi jokiuoman vapauttamista ovat rahoittamassa useat julkiset tahot ja yksityiset lahjoittajat.

Purkuhanke palvelee erityisesti erittäin uhanalaiseksi luokitellun Vuoksen järvitaimenen luontaista lisääntymistä ja heikossa tilassa olevan kannan vahvistumista Pielisessä.

Hanke on luonteeltaan moninaiskäyttöhanke, jossa yhdistyvät kalatalouden etujen lisäksi myös matkailun kehittämisen tavoitteet sekä vesivoimatalouden uudelleenjärjestelyjen tarpeet.

Sata vuotta padottuna

Pielisen järvitaimenet vesistöstä eristänyt ensimmäinen voimalaitos Louhikoskeen rakennettiin jo 1920-luvulla ja nykyiseen muotoonsa voimalaitos uusittiin 1987. Voimalaitoksen tehoksi Pohjois-Karjalan Sähkö kertoo 0,5 megawattia ja vuosittain se on tuottanut sähköä noin kaksi miljoonaa kilowattituntia.

Louhikosken voimalaitoksen peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä nousi esiin kaksi ratkaisuvaihtoehtoa: voimalatekniikan modernisointi tämän ajan vaatimusten mukaiseksi tai voimalan purkaminen.

– Saneerausinvestointi olisi ollut laskelmiemme mukaan sinänsä taloudellisesti kannattava, mutta tässä tapauksessa Saramojoen vapauttamisen arvo ympäristölle, kalakannalle ja maakunnalle oli mielestämme kuitenkin taloudellista tuottoa suurempi, kertoo liiketoimintajohtaja Jari von Becker Pohjois-Karjalan Sähköstä.

Päätökseen vaikutti von Beckerin mukaan myönteisesti myös se, ettei voimalaitoksen purkamisesta aiheudu yhtiölle pysyvää säännöstelyvelvollisuutta tai muita rasitteita.

Pielisen järvitaimenet yhteistyön kohteena

Louhikosken hanke on ensimmäinen NOUSU-vaelluskalaohjelman rahoitusta saava pienvesivoimalaitoksen purkuhanke.

– Saramojoen vapauttaminen mahdollistaa ainutlaatuisella tavalla laajan jokivesistön kalatalouden, virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisen. Hanke on malliesimerkki alueen toimijoiden yhteisestä ponnistuksesta virtavesien ja vaelluskalojen hyväksi, sanoo maa- metsätalousministeri Jari Leppä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Arkistokuva/Antti Hentinen

Hanketta on valmisteltu jo kaksi vuotta erittäin hyvässä yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Nurmekseen kaupungin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja paikallisten rahoittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa, sähköyhtiö kertoo tiedotteessaan.

Lähteet: Maa- ja metsätalousministeriö, Pohjois-Karjalan Sähkö Avauskuva: Johann Jaritz / CC BY-SA 3.0  Ilmakuva: Pohjois-Karjalan Sähkö