Rentouttavimmat harrastukset -listauksen parissa pähkäillyt Tee Se Itse -harrastuksia yhteen kokoava –verkkosivusto DIYS tarjoaa muutaman yllätyksen ja hyviä uutisia esimerkiksi kalastajille.

Vavan varressa syke laskee ja mieli lepää, ainakin jos sivuston yhteistyössä Fitbeat -aktiivisuusrannekevalmistajan kanssa briteistä tekemiä havaintoja on uskominen.

Harrastuksia arvotettiin kahdella mittarilla, eli haastattelemalla testihenkilöitä harrastusten mielekkyydestä ja rentouttavuudesta ja tutkimalla harrastuksen vaikutusta koehenkilöiden sykkeeseen.

Tiettyä selkärankaa kokonaisuudelle tuo tutkimuksen siteeraama psykologian professori Matthew J. Zawadzki Kalifornian yliopistosta, jonka mukaan henkisiä virikkeitä tarjoava harrastus laskee stressitasoa.

Koronakriisin stressaamia brittejä saatiin houkuteltua mukaan tutkimukseen ja kertomaan näkemyksensä yllättävän runsaasti, joten havainnoilla voi olla tiettyä todellisuuspohjaa.

Mielipiteensä jakoi peräti 2 379 henkilöä ja näiden kommenttien perusteella muodostettiin listaus rentouttavista lajeista testiä varten.

Harrastuksen aikasta dataa kerättiin aktiivisuusrannekkeilla puolestaan 357:ltä testihenkilöltä useamman viikon ajan kokeiltavan lajikirjon ollessa peräti 20.

Testihenkilöiden ikäjakaumaksi ilmoitetaan 20-30 vuotta ja keskisykkeeksi, josta laskut ja nousut ynnäiltiin, ilmoitetaan tällä kertaa 80 lyöntiä minuutissa.

Lisää sykkeestä kertovat muun muassa Tekniikan Maailma, Seura ja Sydänliitto.

Kutominen on ykkönen

Tutkituista harrastuksista sykettä laskee kalastusta enemmän vain kutominen, jonka kerrotaan laskevan sykettä peräti 18,75 prosenttia tasolle 65 lyöntiä minuutissa. Rentouttavaksi harrastukseksi sen nimesi peräti 93 prosenttia haastatelluista.

 

Kalastuksen vastaavat luvut olivat 10 prosentin lasku tasolle 72 lyöntiä minuutissa. Haastatteluissa kalastuksen rentoutusijoitus putosi kahdeksannelle sijalle 66 prosentin arvioidessa sen rentouttavaksi lajiksi.

Lajikirjon joukossa toista laitaa edustaa pyöräily, jota tutkimukseen osallistuneista vain 29 prosenttia piti rentouttavana lajina.

Polkimien pyörityksen kerrotaan nostaneen sykettä peräti 118,75 prosenttia aina tasolle 175 lyöntiä minuutissa. Sykettä se siis nostaa tuntuvasti. Tätä havaintoa ei tosin voi pitää täysin negatiivisena asiana esimerkiksi kuntoilun näkökulmasta.

Tutkimuksessa menestyminen edellytti kuitenkin harrastukselta ominaisuuksia, jotka laskevat todennetusti sykettä ja sen myötä stressitasoa. Lisäksi raadin tuli kokea ne rentouttavina. Yhdistelmä selittää tietyt ristiriitaisuudet lajien sijoituksissa.

Havaintojen perusteella esiin seulottiin lopulta rentouttavien harrastusten kärkiviisikko: kutominen, kalastaminen, bloggaaminen, kalligrafia ja maalaus.

Kalastajien kannalta havainnot ovat mieluista luettavaa, vaikka tutkimuksen tieteellinen painoarvo tuntuukin hieman keveältä. Kenties tulokset riittävät kuitenkin perustelemaan kalareissun tarpeellisuuden esimerkiksi kotiväelle.

Lue myös: 10 miljoonan lupapotti koossa – myös luvatta kalastaneet ryhdistyivät