Metsäkanalintujahti alkaa tänään 10.9. Suurimmassa osassa maata lintukannat ovat kesän riistakolmiolaskentojen perusteella hyvällä tasolla. Metsäkanalintujen alue- ja lajikohtaiset metsästys- ja pyyntiajat perustuvat riistakolmiolaskentoihin. Ne ilmoitetaan Suomen Riistakeskuksen verkkosivuilla.

Luonnonvarakeskuksen mukaan parin edellisen vuoden noususuhdanteen jälkeen metsäkanalinnuilla menee edelleen kohtalaisen hyvin.

Kuluvan kesän poikasosuus ja poikueiden koot ovat useimmilla lajeilla ja alueilla pitkän aikavälin keskiarvon tuntumassa.

− Takavuosien pahimmat aallonpohjat näyttäisivät selätetyiltä, vaikka metsäkanalintukannoissa on edelleen paljon alueellista vaihtelua, kertoo erikoistutkija Andreas Lindén Luonnonvarakeskuksesta.

Metso- ja teerikannat vakaita

Metso- ja teerikannat ovat tällä hetkellä jotakuinkin vakaita, vaikka tiheydet ovat monin paikoin pienentyneet vuosituhanteen vaihteesta. Kesän 2020 riistakolmiolaskentojen perusteella tiheydet ovat viime vuoden tasolla tai paikoin kasvaneet lievästi.

Ilmastonmuutoksen myötä alkukevät on lämmennyt Suomessa, samalla kun kesäkuun keskilämpötila on jopa kylmentynyt. Teerellä on osoitettu, että tämä johtaa yhä aikaisempaan pesintään, jolloin poikaset kuoriutuvat yhä kylmempiin olosuhteisiin, jossa selviytyvyys on huonoa.

Pyy ja riekko heikoilla

Pyyn tiheydet ovat aallonpohjan jälkeen kasvaneet monilla alueilla maltillisesti 2–4 vuotta peräkkäin. Riekon pitkän aikavälin kannankehitys on voimakkaasti taantuva kautta maan.

Vuoden 2019 kansallisessa uhanalaisuusarviossa sekä pyy että riekko on luokiteltu vaarantuneiksi.

Hyvä alku pesinnälle

Lämmin alkukesä suosii metsäkanalintujen pienten poikasten selviytymistä, muun muassa runsaamman hyönteisravinnon ansiosta. Monin paikoin ennätyksellisen lämmin kesäkuu on asettanut odotukset korkealle metsäkanalintujen pesinnän menestykselle.

Viileä ja epävakainen heinäkuu kovine rankkasateineen saattoi kuitenkin osittain vesittää lupaavan oloisen pesintävuoden. Tästä syystä metsästyskauden avauksessa toivotaankin malttia saalismäärien suhteen.

Ristakolmiot kannanarvioinnissa

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Metsäkanalintujahti käynnistyy vasta kesäkaudella toteutetun laskennan jälkeen, joten metsästysajat ja mahdolliset rajoitukset päätetään tuoreimman mahdollisen tiedon pohjalta.

Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmiot säilyvät samoina vuodesta toiseen, vaikka alueelle tehtäisiin esimerkiksi metsähakkuita.

Loppukesän riistakolmiolaskennoissa metsästäjät ovat jälleen laskeneet metsäkanalintuja kolmen henkilön riveissä. Laskenta-aineistoja käytetään kanalintukantojen tiheyksien, poikastuoton sekä kannanmuutosten arvioinnissa.

Koko Suomessa laskettiin tänä vuonna 875 riistakolmioita, mikä on noin 13 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä kesänä keskimäärin.

Kesälaskennassa keskitytään kanalintuihin ja talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.

Artikkelin lähde Luonnonvarakeskus Avauskuva Marton Berntsen / CC BY-SA