Lyijyhaulikielto eteni EU:n REACH-komitean kokouksessa äänestykseen saakka tänään torstaina 3.9. Lyijyhaulien käytön kosteikoilla ja niiden lähistöllä kieltävä ehdotus sai äänestyksessä taakseen tarvittavan määräenemmistön.

Suomen Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan päätöksen myötä lyijyhaulien käyttö metsästyksessä ja ampumaradoilla päättyy suurimmassa osassa Suomea siirtymäajan jälkeen. Siirtymäajan pituudeksi kerrotaan kahdesta kolmeen vuotta, alueesta riippuen.

Suomen kannalta tilanne on erityisen hankala, sillä kaikki Suomen suo- ja turvemaat luetaan kosteikoiksi.

Alueet määritellään Ramsarin kosteikkomääritelmän mukaan ja Metsästäjäliiton karttasimulaatioiden perusteella esitys tekee lyijyhaulipatruunoilla metsästämisen käytännössä mahdottomaksi suurimmassa osassa Suomea.

Lyijyhaulikielto läpi vastustuksesta huolimatta

Metsästäjäliitto kertoo vastustaneensa komission esitystä yhdessä Euroopan metsästäjien kattojärjestön FACEn kanssa ja on tyrmistynyt äänestyksen tuloksesta.

−Valitettavasti Suomen ja muiden maiden vastustus ei riittänyt ja komissio jyräsi esityksensä läpi, tiivistää Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Maaseudun Tulevaisuuden tavoittama maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä piti kokouksen alla esitettyä kieltoa suomalaisten metsästäjien kannalta kohtuuttomana.

– Yksittäinen metsästäjä ei voisi mitenkään olla varma, liikkuuko hän kieltoalueella esimerkiksi talvisessa suometsässä. Kieltoa olisi vaikea valvoa ja se vaarantaisi metsästäjien oikeusturvan, Leppä totesi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

REACH-asetus on Euroopan unionin kemikaalisäädös ja nyt ehdotettu lisäys tulee voimaan siirtymäajan jälkeen kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Suomessa rajoituksia tehty aiemmin

Suomi on jo rajoittanut vesilintujen metsästystä lyijyhauleilla metsästyslain nojalla. Tuleva lyijyhaulirajoitus koskee kaikkea ampumista ja ampumatarvikkeiden hallussapitoa kosteikoilla, joten se on selvästi nykyistä kansallista säädöstä laajempi.

Euroopassa kuolee vuosittain satoja tuhansia vesilintuja lyijyhaulien aiheuttamaan lyijymyrkytykseen. Suomi on sitoutunut EU:n kemikaalilainsäädännön mukaiseen tavoitteeseen vähentää sekä terveydelle että ympäristölle vaarallisen lyijyn käyttöä. Lyijy pyritään korvaamaan vaarattomammilla aineilla aina, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, muistuttavat tuoretta päätöstä tutkineet sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö yhteistiedotteessaan.

Tuore rajoitus koskee myös urheiluammuntaa ampumaradoilla, jotka sijaitsevat kosteikkoalueilla.

−Lyijyhaulien käyttökielto olisi pitänyt sitoa näkyvään veteen, silloin rajoitus olisi ollut tarkoituksenmukainen, sanoo Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Tuoreen kiellon lisäksi Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, joka kieltäisi lyijyn kokonaan sekä hauleissa että kiväärien luodeissa. Euroopan kemikaaliviraston rajoitusehdotus valmistunee vielä kuluvan syksyn aikana.

Lähteet: Maaseudun Tulevaisuus, Metsästäjäliitto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö

Lue myös: Metsästäjäliitto haastaa Euroopan komission lyijyhaulikiellon järjettömänä