Suden metsästys kannanhoidollisesta näkökulmasta herättää kiinnostusta. Kansalaisaloite jahdin mahdollistamiseksi keräsi ensimmäisen vuorokauden aikana yli 27 000 allekirjoitusta oikeusministeriön ylläpitämässä kansalalaisaloite.fi -verkkopalvelussa.

Kansalaisaloitteen tarkoitukseksi kerrotaan taajamissa että taajamien ulkopuolella asuvien ihmisten arjen ja elinkeinojen turvaaminen. Lisäksi halutaan taata myös kotieläinten, tuotantoeläinten ja metsästyskoirien turvallisuus.

Aloitetta puoltavat muun muassa maa- ja metsätaloustuottajien järjestöt MTK ja SLC, Metsästäjäliitto ja monet metsästyskoirajärjestöt.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena ei ole susien hävittäminen, vaan susikannan laskeminen yhteiskunnallisesti siedettävälle tasolle.

Aloitetta edistävä Suomen metsästäjäliitto korostaa myös sitä, että Luonnonvarakeskuksella on oltava riittävät resurssit susikannan luotettavaan arviointiin ja tarpeelliset ripeällä aikataululla käyttöönotettavat laitteistot nopean, nykyistä kattavamman DNA-analyysin tekemiseksi tarkemman susien kanta-arvion laatimiseksi.

Suomen metsästäjäliiton tiedotteessa vaaditaan myös  lisää ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä susikannan arviointiin. Esitetyn näkemyksen mukaan kanta-arviointiprosessiin tulisi saada mukaan havainnoitsijoiden ja tutkimuslaitoksen lisäksi kolmas, ulkopuolinen taho todentamaan kaikkien varmistettujen susihavaintotietojen päätyminen osaksi kanta-arviota

Tilanne nähdään vaikeana

Tulevasta metsästyskaudesta arvellaan tulevan vaikea susitilanteen vuoksi. Erityinen huoli kohdistuu metsästyskoiriin ja koirametsästyskulttuuriin, joten aloitteen taustalla vaikuttavassa Metsästäjäliitossa ja useissa metsästyskoirajärjestöissä on katsottu tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin.

– Metsästäjille on annettu valtuutus toteuttaa hirven kannanhoidollinen metsästys. Suomessa on jo alueita, joilla ei voida susivaaran vuoksi koirilla metsästää. Susi ei pysty säätelemään hirvikantaa toivotulla tasolla, jolloin uhkana on liikennevahinkojen sekä taimikkotuhojen kasvu ja suurriistavirka-apu -toiminnan vaikeutuminen, sanoo Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Pentti Isoviita.

Suden metsästys kohti eduskuntaa

Suden metsästystä koskevan aloitteen kohdalla allekirjoituksia kertyy vauhdilla, jos tilannetta verrataan esimerkiksi valkoposkihanhien metsästyksen sallimista vaatineeseen kansalaisaloitteeseen, joka käynnistyi keväällä.

Valkoposkihanhialoite tavoitti 16 ooo allekirjoituksen rajan kymmenessä päivässä, muistuttaa Maaseudun Tulevaisuus.

Kansalaisaloite eteenee eduskunnan käsiteltäväksi, mikäli se saavuttaa 50 000 allekirjoituksen rajan kuuden kuukauden kuluessa.

Lue myös: Epäilyttääkö susien määrä? Raportti selvittää laskentatavat

Kuvituskuvan lähde WwwFrank / CC BY-SA