Kesäkuun aikana Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle runsaammin kuin kolmena edellisenä vuonna, vaikka lohennousu käynnistyi tavanomaista myöhemmin-

− Viileä kevät ja myöhäinen tulva viivästyttivät lohen nousua. Ensimmäiset nousulohet havaittiin kaikuluotausseurannoissa touko-kesäkuun vaihteessa yli viikko tavanomaista myöhemmin, kertoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Romakkaniemen mukaan lohen nousurytmissä jokiin on vuosittain huomattavaa vaihtelua.

Heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä Simojokeen on noussut 2 796 lohta. Lohimäärät kasvoivat hyvin nopeasti myöhäisen alun jälkeen, ja todennäköisesti kesän suurimmat päivittäiset kalamäärät sattuivat juhannuksen aikaan.

Tornionjokeen on noussut 30 083 lohta heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Tornionjoen kaikuluotauspaikalla oli melko hiljaista juhannukseen asti, mutta tämän jälkeen nousulohien päivittäiset määrät kasvoivat nopeasti noin kymmenkertaisiksi.

Tornionjoen myöhäinen ja voimakas tulva luultavasti hidasti lohien nousua alajuoksun voimakkaiden koskien ohitse, joiden yläpuolella kaikuluotauspaikka sijaitsee.

− Mikäli lohennousu jatkuu loppukesällä tavanomaiseen tapaan, kutulohien määrä todennäköisesti riittää turvaamaan poikastuotannon. Lopulliset nousulohimäärät selviävät vasta kesän jälkeen, sillä lohen kutuvaellus jatkuu ainakin elokuulle asti, Romakkaniemi kertoo.

Kuolleita lohia havaittu

Nousulohien joukossa on ollut melko runsaasti suuria ja vanhoja yksilöitä. Tämä oli odotettavissa, sillä edellisvuonna kudulle nousi runsaasti keskikokoisia lohia.

Myös nuoria eli pieniä lohia on havaittu jo kesäkuussa, vaikka yleensä nämä nousevat jokiin vasta heinäkuusta alkaen.

Tornionjoella ja sen edustan merikalastuksessa on nähty jälleen myös huonokuntoisia ja kuolleita lohia. Lohikuolemat alkoivat lähes samaan aikaan myös viime vuonna.

Lohikuolemiin liittyviä tutkimuksia jatketaan kesällä 2020 Luken koordinoimassa suomalais-ruotsalaisessa yhteishankkeessa.

Hankkeessa ovat mukana Suomesta Ruokavirasto sekä Ruotsista Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ja Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Kalastajia pyydetään ilmoittamaan havainnot SVA:n nettisivuille.

Nousulohimäärien kehitystä voi seurata verkossa alkusyksyyn saakka, jolloin nousukalaseuranta päättyy. Luke julkaisee uusia tietoja lohimäärien kehityksestä lähes päivittäin.