Yhdistyksen mukaan lajikalastus harrastuksena on esimerkki kestävästä kalastuksesta. Kalastus painottuu vähemmän kalastettuihin, kestäviin sekä taloudellisesti toissijaisiin kalakantoihin kovan paineen alla olevien petokalakantojen sijaan.

Lajikalastus myös tuo uutta tärkeää tietoa tutkijoille vähemmän hyödynnettyjen tai tunnettujen kalalajien sekä kalakantojen tilasta, vahvuudesta ja levinneisyydestä.

Lajikalastuksen aloittaminen on helppoa ja harrastuksena laji on edullinen. Lähes jokaisen suomalaisen lähistöllä on jokin vesistö, ja jokainen niistä voi tarjota yllättäviä elämyksiä harrastuksen parissa.

Välineistöksi alkuun riittää esimerkiksi mato-onki, joka on käytetyin perusväline ja jolla on jo mahdollista saada hyvin suuri osa suomalaisista lajeista.

Yhdistys pyrkii edistämään toiminnallaan luonnon ja kalakantojen monimuotoisuuden ymmärtämistä sekä lajikalastuksen tunnettuuden että merkityksen tiedostamista osana suomalaista kalastusharrastusta.

Lajikalastajien yhdistyksen puheenjohtajana toimii Olli Varhimo ja varapuheenjohtajana Juha Salonen.