Metsähallituksen Luontopalveluille on ilmoitettu kahdeksan vuoden aikana yli 100 aiemmin rekisteröimätöntä kotkan pesää, joten löytöpalkkioista on maksettu vuosien aikana sievoinen summa rahaa.

Sadan euron palkkio on edelleen voimassa, joten kotkanpesistä voi ilmoittaa yhä Luontopalveluille. Jos pesä ei ole rekisterissä, tiedosta maksetaa löytöpalkkio.

Metsähallituksen Luontopalvelujen yksi tehtävä on maakotkan pesien tarkastus ja uusien etsintä maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmän tarpeisiin.
Lisäksi Metsähallitus hoitaa merikotkaseurantaa Pohjois-Suomessa.

Sadan euron löytöpalkkio maksetaan vain maakotkan tai Pohjois-Suomesta (entiset Oulun ja Lapin läänit) löydetystä merikotkan pesästä.

Etelämpää Suomesta löydettyjen merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota.

Tunnetuissa pesäpuissa usein kyltti

Lähes kaikissa tunnetuissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista.

Ilmoitetut pesät tarkastetaan Metsähallituksen toimesta ennen palkkion maksamista.

Maakotka tekee pesän yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle, joskus lähes latvaankin. Haukkojen pesästä sen erottavat jopa useita senttejä paksut rakennusainesoksat.

Haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Merikotka pesii myös yleensä puun latvukseen, ja sen pesä on rakennettu kuivista oksista ja siinä voi olla lisäksi muuan tuore oksa.

Molemmat kotkat voivat pesiä kerran valitsemassaan puussa useita vuosia. Pesäaineksista saattaa muodostua vähitellen satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Pesistä pyydetään ilmoittamaan Metsähallitukseen Tuomo Ollilalle (p. 0400 241448) tai sähköposti tuomo.ollila(at)metsa.fi.