Maa- ja metsätalousministeriö ehdotti helmikuun alkupuolella, että spinflugaa eli punttikalastusta koskeva kielto tuotaisiin Tornionjoen kalastussääntöön jo tänä keväänä.

Suomen ja Ruotsin viranomaiset neuvottelevat Tornionjoen kalastussäännöistä tänään.

Rajajokikomission mukaan kaikkea sellaista kalastusta, joka vaurioittaa nousevia lohia tulisi mahdollisuuksien mukaan rajoittaa.

– Näin toimien voidaan minimoida kutulohien sairastumista vesihomeeseen ja sitä vastaaviin ihosairauksiin.

Komissio ei halua rajoittaa vain punttikalastusta, vaan toivoo rajoituksia myös heittokalastajien käyttämiin uistimiin.

– Samassa yhteydessä saattaisi olla mielekästä rajoittaa heittouistinten suurin sallittu paino esimerkiksi 30 grammaan, jotta niitä ei voisi käyttää puntin korvikkeena.

Rajajokikomissio kannttaa myös lohen pyydyskalastuksen valvonnan kiristämistä. Oikean suuntaisena komissio pitää ministeriön esitystä siitä, että  kiinteät pyydykset nostettaisiin ylös vedestä kerran vuorokaudessa niin, että valvoja voi todenta yksiselitteisesti mitä pyydyksessä on.

– Paras ratkaisu olisi, että lohen kalastukseen käytetyt kiinteät pyydykset tulisi nostaa ylös tai ainakin niiden perä tulisi aukaista lohisaaliskiintiön tultua täytetyksi. Näin voidaan minimoida lohien ihovaurioita ja siten sairastavuutta ihosairauksiin.

Kuva: Swevixen / CC0