Metsähallituksen Luontopalvelujen mukaan Ivalojoella liikkuessa tulee olla varovainen, sillä talven suuren lumimäärän takia vedet eivät ole jäätyneet aikaisempien talvien tapaan.

Sillan kannelta käytiin vastikään poistamassa lumitaakkaa, ja samalla huomattiin runsaan lumen painon vaurioittaneen joitain sillan rakenteita. Silta ei ole sortunut.

Inarissa Ivalojoen yli kulkee Kultalan historiallisen Kruunun stationin kohdalla 88 metriä pitkä riippusilta. Sillan on tarkastanut viime syksynä ulkopuolinen tarkastuslaitos, ja todennut silloin sillan käyttökuntoiseksi.

Metsähallituksen Luontopalvelut on laittanut sillan käyttökieltoon siihen asti, kunnes vauriot saadaan tutkittua tarkemmin ja korjattua.

Tällä hetkellä Kultalan kohdalta ei pääse joen yli. Ivalojoella talvella kulkiessa täytyy aina olla varovainen, mutta nyt on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Vedet ja maa eivät ole jäätynyt entisten talvien tapaan.

Kaikki Metsähallituksen Luontopalvelujen riippusillat tarkastettiin vuonna 2018. Vuonna 2019 usealle Luontopalvelujen hoitamalle sillalle tilattiin vielä ulkopuolinen lisätarkastus.

Tällä hetkellä Luontopalveluilla on 32 riippusiltaa, joista Torisenon silta Enontekiöllä on käyttökiellossa. Silloista 17 on Lapissa.