Vuoden retkikohde -äänestyksessä oli tällä kertaa teemana ympäristömyönteisyys. Kilpailuun sai ilmoittaa ympärivuotisia luontoretkikohteita, jotka ovat viime vuosina kehittäneet esimerkiksi jätehuoltoa tai julkisia liikenneyhteyksiä tai ohjeistamalla retkeilijöitä ympäristöasioissa.

Kilpailun voittaja valittiin nettiäänestyksellä, johon osallistui kaikkiaan lähes 5 000 retkeilijää.

► Lue Jouni Laaksosen juttu Kintulammista Erän verkkosivuilta 

Yleisö sai äänestää ammattilaisraadin valitsemien kuuden finalistin joukosta suosikkiaan. Voittaja keräsi huimat 38 prosenttia kaikista annetuista äänistä.

Kintulammin alue on vuonna 2018 vihitty retkeily- ja luonnonsuojelualue Tampereen Teiskossa. Se on luonnoltaan arvokas, laaja ja yhtenäinen aluekokonaisuus, joka kätkee sisäänsä monenlaisia metsiä ja niiden lisäksi soita, kallioita, järviä ja pienvesiä.

Kintulammin alueesta viidennes on suoalueita, jotka ovat tärkeitä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta että ilmastonmuutosta hidastavina hiilivarastoina.

Alueen metsien erityispiirre ovat ikivanhat, järeät ylispuumännyt eli aihkit, joista vanhimmat ovat jopa 300–400-vuotiaita. Alueella kasvaa runsaasti myös rauhoitettua kämmekkälajia, valkolehdokkia.

Kintulammilla saattaa nähdä liito-oravan ja metson, joka viihtyy Kintulammin kaltaisissa laajoissa, yhtenäisissä metsissä.

Vetonaulana laavut

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella on 16 kilometriä helppoja reittejä, joiden varrelta löytyy viisi tulipaikkaa. Alue tunnetaan neljästä uniikista, arkkitehtien suunnittelemasta laavusta, jotka ovat tulipaikkojen yhteydessä.

Alueen ominaispiirteitä ovat luonnonmukaisuus ja kierrätys; opastetolpat on hiillytetty lahoamisen estämiseksi ja reittimerkinnät on tehty keltamullalla.

Täysin roskaton alue on tavoittanut kahden vuoden aikana yli 80 000 retkeilijää, joista suuri osa on nuoria, uusia luontopalveluiden käyttäjiä. Alueen saavutettavuutta on parannettu muun muassa syksyisten ”Luontonysse”-kuljetusten avulla.

Äänestyksen voittaja ei saa pelkästään mainetta ja kunnia, vaan myös Suomen Messusäätiön lahjoittaman palkintosumman, 5000 euroa. Palkintoraha on tarkoitus käyttää konkreettisiin asioihin, jotka parantavat retkeilykokemusta tai edesauttavat kohteen markkinointia.

Äänestykseen osallistuneet saivat myös kertoa ideoitaan suosikkikohteensa kehittämiseksi, joten Kintulammilla on käytössään satojen retkeilijöiden tuottama ideapankki.

– Kilpailun palkintosumma tullaan käyttämään kokonaisuudessaan Kintulammin ympäristön hyväksi. Laskimme, että saisimme summalla kolme kilometriä katettua hakepolkua, mikä toisi parannusta jo nyt kuluneisiin polkupohjiin. Tutkimme kuitenkin ensin hyvin tarkkaan äänestäjiltä saadut lähes 1400 ehdotusta palkintorahojen käytöstä, lupaa Kintulammin kunnostusprojektista vastanneen Ekokumppanit Oy:n asiantuntija Petri Mäkelä.

Vuoden Retkikohde -kilpailu järjestettiin nyt kuudennentoista kerran. Kilpailun tavoitteena on parantaa retkeilykohteiden tunnettuutta ja auttaa luonnossa liikkujia löytämään uusia retkireittejä.

► Jouni Laaksosen retkipaikkajuttu Kintulammista ilmestyi Erän numerossa 6/2019.