Luonnonvarakeskus (Luke) alkaa rakentaa vapaa-ajankalastajille helppokäyttöistä, sähköistä Omakala -asiointipalvelua. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Lukelle 0,9 miljoonan euron määrärahan hankkeeseen.

Omakala -palvelun avulla kerätään keskitetysti laadukasta tietoa kalansaaliista, ja saatavat kalastustiedot tulevat tutkimuskäyttöön.

Kerättävää tietoa käytetään kalakantojen kestävän käytön, hoidon ja suojelun suunnitteluun sekä päätöksenteon tueksi. Palvelu tarjoaa tietoa myös kalastajille.

– Laadukkaan kalastustiedon avulla voidaan parantaa kalastusmahdollisuuksia tulevaisuudessa, kalastusneuvos Eija Kirjavainen sanoo maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Pilotti Tornionjoella kesällä

Vapaa-ajankalastuksen saalisilmoitusjärjestelmän kehittäminen keskittyy vaelluskaloihin. Luonnonvarakeskus vastaa hankkeen koordinoinnista ja järjestelmäkehitystyöstä.

Asiakaslähtöisen palvelun aikaansaamiseksi palvelua käyttävien sidosryhmien toivotaan osallistuvan Omakalan kehittämistyöhön.

Saalisilmoitusjärjestelmän osia pilotoidaan Tornionjoella kesällä 2020. Myöhemmin järjestelmä on laajennettavissa koko maan kattavaksi.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää tietojärjestelmähankkeen rinnalle lainsäädäntöhankkeen, joka määrittelee järjestelmän puitteet ja mahdollistaa järjestelmän käyttöönoton.