Ministeriön muutosehdotus koskee erillisen uppoavan heittopainon käytön kieltämistä viehekalastuksessa. Ehdotusta ministeriö perustelee sillä, että punttikalastuksen kieltäminen tuli selvästi esille jo aiemmin ministeriölle saapuneissa lausunnoissa.

– Tämä vähentäisi osaltaan lohien vahingoittumista jokialueella ja siten myös vesihomeen tartuttamien lohien määrää, ministeriö toteaa tiedotteessaan.

Tornionjokeen nousi viime kesänä yli 65 000 lohta. Kesän aikana jokivarressa tehtiin jälleen useita havaintoja kuolevista tai kuolleista kaloista. Ruokaviraston tutkimuksissa varmistui, että kaikkien kalojen kuolinsyy oli Saprolegnia-suvun leväsienistä aiheutunut vesihomeinfektio, joka iski kaloissa havaittuihin ihovaurioihin.

Jo neljä vuotta sitten nousulohien ihovauriot tulkittiin johtuviksi mekaanisista tekijöistä eli kalanpyydyksistä irtipääsyistä ja -päästämisistä.

Suomen ja Ruotsin viranomaiset neuvottelevat Tornionjoen kalastussäännöistä 12. maaliskuuta. Valtioiden yhteinen näkemys ratkaisee, viedäänkö spinfluga-kielto sääntöihin vai ei. Muutokset kirjataan ns. poikkeuspöytäkirjaan.

Spinfluga-kiellon lisäksi ministeriö pyytää lausuntoja seuraavista ehdotuksista:

  1. Lohikiintiön täyttymisen jälkeen tulee muun kalan pyyntiin käytettävien rysien kalapesistä vapauttaa lohet ja taimenet varovaisesti, siten että kalastuksenvalvoja voi todentaa otettavan saaliin. Tarkoituksena on varmistaa lohenpyynnin päättyminen kiintiöiden täytyttyä.
  2. Koska velvoiteistutuksista tai muista istutuksista peräisin olevat meritaimenet on rasvaeväleikattu, niiden ottaminen saaliiksi ehdotetaan sallittavaksi Tornionjoen kalastusalueeseen kuuluvalla merialueella samalla tavalla kuin muualla merialueella. Rasvaevälliset taimenet on edelleen vapautettava. Kemijoen suuhun istutetaan vuosittain noin 90 000 rasvaeväleikattua meritaimenta, jotka on tarkoitettu pyydettäviksi.
  3. Harjuksen kevätrauhoitus esitetään keväästä 2021 poistettavaksi Muonionjoelta ja Könkämäenolta, missä harjuskannat ovat paremmassa tilassa kuin joen alaosalla.
  4. Kilpisjärvellä esitetään sallittavan muun kalan kuin nieriän ja taimenen kalastus koko syyskieltoaikana 15.9–15.12. Järven siika- ja haukikannat ovat vahvat, ja niiden hyödyntäminen syksyllä on tarpeen mahdollistaa.

Tornionjoen kalastussäännön muutostarpeita vuodelle 2020 on valmisteltu kahdessa vaiheessa. Ehdotuksia pyydettiin jo viime vuoden puolella avoimessa lausuntopyynnössä. Vastauksia ministeriö sai yli 30.

Nyt käynnistyvä lausuntokierros perustuu aiemman kierroksen lausuntopalautteeseen. Lausunnot on lähetettävä ministeriöön ennen maaliskuun neuvottelua.

Ehdotuksista ja Tornionjoen vesistön kalastuksesta ja kalakantojen hoidosta on mahdollista keskustella Kolarissa 26. helmikuuta järjestettävässä tilaisuudessa.

Kuva: Methem (Mikko J. Putkonen) [CC BY]