Vuoden 2019 loppuun mennessä ostettiin yli 254 000 kalastonhoitomaksua, joista vuosilupia oli yli 180 000.  Rahaa maksuista kertyi yhteensä 8,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 maksukertymä on 300 000 euroa suurempi kuin vuoden 2018 kertymä.

Vuonna 2018 kalastonhoitomaksuja lunastettiin yhteensä yli 241 000 kappaletta, joista vuosilupia oli reilu 174 000 kappaletta. Maksuista kertyi 2018 yhteensä 8,6 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen projektipäällikkö Mika Laakkosen mukaan maksukertymän kasvun takaa löytyy ennen kaikkea kalastonhoitomaksun hyvä näkyvyys vuonna 2019. Ihmiset tuntevat maksun aiempaa paremmin, ja eri tahojen tekemä ahkera viestintätyö ja kampanjointi pitivät maksun esillä.

Lyhyet luvat suosittuja

Yhden vuorokauden kalastonhoitomaksu kasvatti suosiotaan selvästi vuonna 2019. Yhden vuorokauden maksuja lunastettiin yli 37 000 kappaletta.

Kasvu on ollut merkittävää: vuonna 2018 vuorokausimaksuja meni 32 390 kappaletta, 2017 luku oli 26 749  kappaletta.

Laakkonen arvioi vuorokausimaksun suosion taustalla olevan useita syitä. Yksi keskeinen syy on se, että vuorokausimaksu on kalastajille vuosi vuodelta tutumpi.

Vuorokausimaksu tuli käyttöön uuden kalastuslain myötä 2016, aiemmin lyhin lupa oli viikkolupa. Kalastonhoitomaksussa yhdistyivät aiemmat kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehelupa.

– Satunnaiset kalastajat ovat löytäneet vuorokausimaksun entistä paremmin. Jos kalastaa harvoin, lyhyet kalastonhoitomaksut tulevat myös edullisemmaksi kuin koko vuoden maksu, Laakkonen sanoo.

Jatkossakin haastetta

Kalastonhoitomaksun maksajien määrä on ollut pitkään laskussa. Merkittävä syy laskutrendiin on väestön ikääntyminen ja siitä seuraava maksajien poistuma.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on 18–64-vuotias ja kalastaa muuten kuin pilkkimällä, onkimalla tai silakkaa litkaamalla. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin.

Vaikka 2019 maksukertymä nousi edellisvuoteen nähden, niin maksukertymä on edelleen jäljessä kalastuslain valmistelussa asetetusta yli 10 miljoonan euron tavoitteesta. Jatkossa maksukertymän kasvattaminen ei ole helppoa, kun vanhenevat suuret ikäluokat siirtyvät yhä enemmän voimassa olevan maksuvelvollisuusiän ulkopuolelle.

Laakkosen mukaan tuoreimman vapaa-ajankalastustutkimuksen ja muiden tietojen perusteella näyttää siltä, että lisää nuoria olisi tulossa kalastusharrastuksen pariin. Se voisi omalta osaltaan jatkossa lisätä maksukertymää.

Rahaa kalavesien hoitoon

Tavoitellun maksukertymän kannalta tärkeää olisi saada kalastusta harrastavat mutta kalastonhoitomaksun laiminlyövät maksamaan lain määrittelemä maksu.

Lääkkeeksi tilanteeseen Laakkonen painottaa jatkuvaa, laadukasta ja laajaa tiedotusta kalastonhoitomaksusta ja maksuvarojen käyttökohteista.

Kalastonhoitomaksusta kertyvät rahat käytetään kalavesien hyväksi, kalatalousalueiden toiminnan kustannuksiin ja kalavesien käytöstä vesialueiden omistajille maksettaviin korvauksiin. Lisäksi rahoitetaan kalastuksenvalvontaa ja kalatalousneuvontaa.

Maksupaikkoja useita

Vuoden 2020 kalastonhoitomaksujen myynti alkoi marraskuussa 2019. Kalastonhoitomaksun voi ostaa Eräluvat.fi-verkkokaupasta, palvelunumerosta 020 69 2424, Metsähallituksen luvanmyyntipaikoista ja R-kioskeilta.

Vuosiluvan hinta on 45 euroa, viikkoluvan 15 euroa ja vuorokausiluvan 6 euroa.

Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä Ahvenanmaan maakunnassa.