Suomalaistutkimus osoittaa, että järvien vuotuiset dityppioksidi- eli ilokaasupäästöt on huomioitava arvioitaessa järvien ilmastollista merkitystä. Dityppioksidi on hiilidioksidia ja metaania voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Suomen ympäristökeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteishankkeessa tutkittiin 112 suomalaisen järven dityppioksidipitoisuuksia neljänä eri vuodenaikana. Tutkimusjärvet edustivat erilaisia järvityyppejä ja valuma-alueita eri puolilla Suomea.

Suomen ympäristökeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus kertoivat tutkimuksesta 14. tammikuuta.

Nitraattityppi avainasemassa

– Tutkimme, miten dityppioksidipäästöt liittyvät järvien ja niiden valuma-alueiden ominaisuuksiin sekä arvioimme niiden dityppioksidipäästöt, johtava tutkija Pirkko Kortelainen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo tiedotteessa.

– Järviveden nitraattitypen pitoisuus selitti suurimman osan, 78 prosenttia, järvien dityppioksidipitoisuuksista.

Nitraattipitoisuuden noustessa kasvavat myös dityppioksidipitoisuudet ja päästöt ilmakehään. Järvien dityppioksidipäästöt olivat suurimmat eteläisen Suomen maatalousvaltaisilla alueilla.

Rehevöityminen vaikuttaa

Järvien rehevöityminen lisää myös järvien dityppioksidipäästöjä, ei ainoastaan metaanipäästöjä.

– Edustava järviotos antoi mahdollisuuden arvioida suomalaisten ja kaikkien boreaalisten järvien vuotuiset dityppioksidipäästöt, jotka olivat 900 ja 46 000 tonnia, professori Pertti Martikainen Itä-Suomen yliopistosta sanoo tiedotteessa.

– Suomalaisista järvistä diffuusion välityksellä vapautuvan dityppioksidin ilmastoa lämmittävä vaikutus on noin kolmasosa järvien metaanipäästöjen ilmastovaikutuksesta, hän jatkaa.

Tärkeä havainto tutkimuksessa oli, että talven dityppioksidipitoisuuksilla on suuri merkitys koko vuoden dityppioksidipäästössä. Suurimmat ilokaasupitoisuudet mitattiin talvella ja pienimmät kesällä.

Ilmaston lämpeneminen kiihdyttää maaperän ravinnekiertoja ja maaperän ollessa pidempään roudattomana ravinteiden huuhtoutuminen vesistöihin lisääntyy. Tämä yhdessä pidentyvän jäättömän kauden kanssa lisää järvien kasvihuonekaasupäästöjä lämpenevässä ilmastossa.