Tutkimuksen avulla saadaan tietoa ulkoiluharrastamisen lisäksi moniin ulkoilua koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Tietoja voidaan hyödyntää muun muassa virkistys- ja ulkoilupalveluiden kehitystyössä kuten virkistysalueiden ja ulkoilupalveluiden suunnittelussa sekä metsien monikäytön edistämisessä.

– Ulkoilupalveluita kehittämällä tuetaan kansalaisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia virkistykseen, tiedonkeruusta vastaava tutkija Marjo Neuvonen kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteessa.

Tutkimuksen tiedonkeruun yhteistyökumppani on Tilastokeskus. Ulkoilututkimus käynnistyy joulukuussa 2019, ja kysely lähetään satunnaisesti valituille vastaajille eri puolille Suomea.

Kysely lähetetään yhteensä yli 20 000 suomalaiselle kahden vuoden aikana 2019–2021. Tiedonkeruussa huomioidaan ulkoilun harrastamista eri vuodenaikoina.

Kymmenen vuoden väli

Tietoa suomalaisten ulkoilusta ja kotimaan luontomatkailun kysynnästä kerätään kymmenen vuoden välein. Tutkimuksessa selvitetään lähes 90 eri ulkoiluharrastuksen yleisyyttä ja harrastuskertoja.

Tutkimuksen historia ulottuu 1990-luvulle. Ulkoilututkimus seuraa ulkoilun harrastamisessa tapahtuvia muutoksia sekä monia ulkoiluun liittyviä asioita ihmisten arjessa.

Tutkimus on jatkoa Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimukselle. Aikaisemmat tutkimukset on toteutettu vuosina 1998–2000 ja 2009–2010.

Tutkimusta rahoittavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Luke.