Ihminen havaitsee ääntä korvakäytävään pyydystetyistä tai kallon kautta suoraan sisäkorvaan johtuneista ääniaalloista.

Kaupunkiympäristö on meluisa ja sen äänimaisema tuottaa ihmiselle stressiä, koska urbaani ympäristö koostuu pääasiassa suorista ja kovista pinnoista. Ne heijastavat koneiden ja ihmisten aiheuttamia ääniaaltoja niitä juurikaan vaimentamatta.

Betoni ja lasi heijastavat ääntä tehokkaasti ja siksi voimistavat meluisan ympäristön kokemusta.

Rentouttava ympäristö

Useat tutkimukset osoittavat metsän rentouttavan mieltä ja edistävän ihmisen hyvinvointia, mikä johtuu osittain metsäympäristön akustiikasta.

Metsän pohja koostuu yleensä maatuvista kasvinosista ja aluskasvillisuudesta, kuten sammalesta ja varpukasveista. Pehmeä maa vaimentaa metsässä kulkevia ääniaaltoja ja vähentää niiden heijastuksia.

Puiden rungot ja oksat sirottavat ääniaaltoja, eli muuttavat äänilähteestä poispäin kulkevan aaltoliikkeen suuntaa. Sironnut ääni mielletään vähemmän häiritseväksi kuin esteettömästi kuuluva meteli.

Korkeus vaikuttaa

Metsän akustiikka muuttuu kuuntelukorkeuden mukaan.

Lehvästössä on alueita, joissa esimerkiksi lintujen ääni kuuluu kirkkaammin lehtien pinnalta haihtuvan kosteuden aiheuttaman äänikaistan ansiosta. Linnut osaavat hyödyntää tätä ja asettuvat laulamaan oikealle korkeudelle.

Lehdet tai oksistoon kertynyt lumi toimivat myös ääntä rauhoittavina ja meteliä hajottavina elementteinä.

Metsäluonto paitsi rauhoittaa, mutta toimii myös hyvänä ympäristönä keskustelulle. On todettu, että ihminen kuulee toisen ihmisen ääntä parhaiten metsän akustiikassa.

Lähde: Erkki Björk & Tero Toivonen: Äänen vaimeneminen metsämaastossa, Kuopion yliopisto, ympäristötieteiden laitos.

 

Mihin hävisivät heinäsirkat?

Ihminen puhuu 100–500 hertsin taajuudella, mutta kuulo voi erottaa 20–20 000 hertsin taajuuksia.

Heinäsirkan siritys noin 20 000 hertsin taajuudella on kuulokykymme yläpäästä.

Kun ihminen ikääntyy, kuuloalue kapenee. Ensimmäisenä heikkenee korkeiden taajuuksien kuuleminen.

”Mihin hävisivät heinäsirkat” kyselee myös Lapinlahden Linnut kappaleessaan Sedät jaksaa heilua. Eivät ne häviä kuin kuuloalueelta.